LAGRA DITT ÖVERSKOTT I ETT HEMBATTERI

Bild pa batteri solpaneler

Fördelarna med batteri till solpaneler och solceller är relativt många och nedan följer ett urval som vi märkt våra kunder uppskattar:

  • Då solceller endast producerar el när de får ljus på sig och inte kan lagra energi bidrar ett solcellsbatteri med möjligheten att kunna använda din egen solel när solen gått ner.
  • Med ett batteri till solpaneler och solceller kan du öka självförsörjningsgraden då du använder mer av din egen solel.
  • Du blir mindre elpriskänslig då du behöver köpa el i mindre utsträckning.
  • Det finns stora bidrag för privatpersoner vilket talar för en smart investering.