Framtiden

händer som håller en glasboll med luftbubblor