Batterier till solpaneler och solceller

batterier till solceller och solpaneler

Fördelarna med batteri till solpaneler och solceller är relativt många.

  • Då solceller endast producerar el när de får ljus på sig och inte kan lagra energi bidrar ett solcellsbatteri med möjligheten att kunna använda din egen solel när solen gått ner.
  • Med ett batteri till solpaneler och solceller kan du öka självförsörjningsgraden då du använder mer av din egen solel.
  • Du blir mindre elpriskänslig då du behöver köpa el i mindre utsträckning.

Flytta överskott från dag till natt

Efter en tid märker många som har solceller att de kan producera mer el än vad de förbrukar på dagen och har börjat utforska vad det finns för alternativ utöver att sälja elöverskottet. Ett alternativ är att komplettera med batterier till solpaneler och solceller så att överskott kan nyttjas när solen gått ner.

Mer om batterier till solpaneler och solceller

Precis som när det kommer till teknologi generellt så sker det en löpande utveckling av batterier för solceller. Det är säkerligen så att den teknologiska utvecklingen av solcellsbatterier sker i mer rask takt än andra kanske äldre teknologiska produkter. Med det sagt är det viktigt att ta reda på vilka batterier det finns på marknaden och vilka potentiella förändringar det finns att vänta. Vi på Paneltaket håller oss a jour gällande batteri för solceller och hjälper dig gärna med tips och råd. Exempelvis kan du läsa mer om batterier för solceller hos Energimyndigheten.

Några viktiga saker att tänka på inför valet av batteri för solceller:

  • Se över alla dina behov för energilagring när du investerar i solceller.
  • Se över om du ska välja en högre investering för ett framtidssäkert solcellsbatteri.
  • Se över det gröna skatteavdraget då detta kan påverka ditt val av batteri för solceller.
  • Tänk på att du också kan reglera ditt effektuttag från elnätet med batterier. På så sätt kan du möjligen minska din säkringsstorlek och därmed sänka avgifterna du betalar till elnätsbolaget.