Solceller för bostadsrättsföreningar

Solceller för bostadsrättsföreningar

För oss är det glädjande att allt fler bostadsrättsföreningar efterfrågar solceller och vi hjälper såklart till i hela processen, om så önskas. Med Paneltaket har du möjlighet att få en helhetslösning där allt ingår från kalkyl till installation och service. Vi står för flexibiliteten och vi utgår ifrån dina behov och önskemål!

Solceller för bostadsrättsföreningar

Under senare tid har vi märkt en betydligt större efterfrågan på solceller från bostadsrättsföreningar. Det tyder delvis på att ett långsiktigt tänk och planerande är igång. Det är glädjande, både för oss, för vår miljö och plånbok. Det vi redan vet är att solceller är en investering som snabbt betalar av sig. Men det finns fler positiva aspekter kopplat till solceller än så. I det längre perspektivet innebär det en lägre energikostnad och i det kortare perspektivet innebär det en direkt positiv effekt på miljön.

Vi hjälper bostadsföreningar att välja rätt lösning !

Bostadsrättsförenings tak med solpaneler

Energimyndigheten har en kostnadsfri webbkurs i energieffektivisering som riktar sig till bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare. Läs mer här.

Man kan beskriver solcellerna som otroligt underhållsfria. Bostadsrättsföreningen kan också få ett bidrag från Energimyndigheten för att göra installationen. För medlemmarna finns också en uppskattad tjänst där de kan följa hur mycket el anläggningen genererar. Att föreningen satsar på solel brukar även ge andra goda effekter. Exempelvis blir intresset för föreningen större och mäklare kan lyfta fram att föreningen har solceller och är måna om miljön.

I och med att en solcellsanläggning ska sitta uppe i minst 30 år, är det viktigt att taket är i bra skick. På en del tak kan det vara tydligt att de behöver renoveras innan det kan bli aktuellt att sätta dit solpaneler. Man behöver även ta ställning till eventuella skuggningar från träd, andra hus och skorstenar när man ritar ut vart solpanelerna ska ligga.