Solceller för företag

Solceller för företag

Med Paneltaket har ni en trygg partner som specialiserar sig på att arbeta med större solcellsanläggningar åt företag. Vi kommer självklart att göra en fullständig individuell kostnadskalkyl åt just ert företag innan ni bestämmer er för att investera!

  • Var snäll mot miljön
  • Spara eller sälj den energi som ni inte använder
  • Minska ditt företags elkostnader

Har du ett företag är det en bra idé att investera i solceller. Solceller för företag är en långsiktig investering som minskar era elkostnader och betalar tillbaka sig inom ett par år.

Allt fler företag önskar att producera sin egen el då de vet att det blir billigare för plånboken men också skonsammare för miljön. Det blir en win-win situation.

Varje tom takyta är en förlorad investering!

Bild på Solpaneler i glödlampa.

Solceller för företag i din kommun

Landets kommuner skapar förutsättningar för de lokala solenergimarknaderna genom fysisk planering. Med fysisk planering menas översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Men även andra typer av styrdokument som behandlar frågor om förnybar energi eller energisnål bebyggelse kan sätta ramar för solenergin.

Som ett svar på det ständigt ökade intresset för solenergi, bistår allt fler kommuner och energibolag med kartläggningar av solenergipotentialen där du bor.

Med interaktiva solkartor kan du exempelvis se hur mycket solen strålar på ett visst tak för att bedöma om en installation av solceller och solfångare är möjlig.

 För att se exempel på solkartor kan du använda Energimyndighetens söktjänst eller besöka organisationen Svensk solenergis webbplats.

Solenergianläggningar har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, men vi ligger fortfarande långt efter övriga Europa. Och det finns ingen anledning till att vi inte ska komma ikapp. Det finns fantastiska möjligheter att utvinna mer solenergi i Sverige än vi gör idag. Det bli fler och fler företag som satsar på solceller och grön teknik.