Solceller för lantbruk

Solceller för lantbruk

Komplett anläggning med solceller för lantbruk

I takt med att efterfrågan skjutit i höjden för solcellsanläggningar så har vi på Paneltaket utökat och spetsat vår kompetens inom området. Vårt mål är att varje solcellskund enkelt ska kunna få sin solcellsanläggning på plats och endast ha en leverantör involverad. Om du känner likadant så har du kommit helt rätt. Vi på Paneltaket har både erfarenheten och kompetens för att leverera en komplett solcellsanläggning till ditt lantbruk. Tack vare vår kunskap inom området kan vi undvika många fallgropar och på det viset underlätta både leverans och installation av solcellsanläggningen.

Lantbrukare har stora takytor

Stora takytor ger utrymme för stora anläggningar med solceller för lantbruk. Solcellerna kan man fördela på olika tak och väderstreck för att jämna ut produktionen över dagen.

Låt ditt lantbruk producera sin el med solceller.

Lantbruksfastigheter har speciella regler som Paneltaket har koll på.

Kontakta oss idag!

Varje tom takyta är en möjlig inkomstkälla!

En anläggning med solceller för lantbruk består av solpaneler, växelriktare och elcentral. Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellen till växelström för anslutning till elnätet. Som alltid finns en liten risk för brand om installationen inte sker på rätt sätt. Därför ska vi på Paneltaket alltid göra en dokumenterad riskbedömning innan en solcellsanläggning installeras. Detta för att minska risken för skador och olyckor, men också för att uppnå en god el- och driftsäkerhet. Samtliga elinstallationsarbeten på både AC- och DC-sidan är behörighetskrävande och vi på Paneltaket har kompetensen och certifikaten som behövs.

Alla delar av solcellsanläggningen ska skyddas, här kan du läsa mer om vad Länsförsäkringar skriver om solceller för lantbruk.

Aktiv förvaltning ger goda förutsättningar för lönsamheten

Elpriset består av flera delar: råvaran el, elnät, elcertifikat, elskatt och moms. Ersättningsnivåerna skiljer sig åt mellan olika bolag och kan ändras över tiden. Bevaka priset och var en aktiv elproducent genom att aktivt säkra att du har bra avtal till din försäljning av överskottsel.