Solceller för villa

Solpaneler Malmö

Varför välja Paneltaket när det kommer till att investera i en solcellsanläggning?

Med Paneltaket har ni en trygg partner som specialiserar sig på att arbeta med solcellsanläggningar. Här på vår hemsida finner du flertalet referenser som visar vilka projekt vi arbetat med under senare tid. Eftersom det ena projektet inte är det andra likt kommer vi självklart att göra en fullständig lösningsförslag och kalkyl med utvinningsrapport åt just dig innan du bestämmer dig för att investera!

Ungefärliga nyckeltal för investering av solpaneler till villa

Återbetalningstid 7-10 år
Avkastning på investeringen 12-18 %
Garantier 25 år
Livslängd 50 år
Ökar huset värde i snitt 14 %
10 000 sek – 15 000 sek / kW
1000 kWh / kW / år

Med andra ord kan man säga att solenergi lönar sig. Våra solpaneler är konkurrenskraftiga i pris men framför allt i kvalitet.

Elpriset har det senaste åren blivit högre samtidigt som solcellerna har blivit billigare.

Du sänker din elkostnad samtidigt som du höjer villans värde!

Solceller för villa ger ersättning vid inmatning av el – nätnytta

När du matar in din överskottsel till elnätet minskar elnätsföretagets kostnad för att överföra el. Det beror till exempel på att förlusterna i nätet minskar och det kan vara möjligt att utnyttja kapaciteten på ett mer effektivt sätt när elen produceras närmare användaren. Ersättningen för nätnyttan beror delvis på elpriset eftersom nätägaren, utan den producerade elen, skulle vara tvungna att handla in el för att balansera förlusterna i nätet. 

Om du har solceller för villa har du enligt ellagen rätt till ersättning från elnätsföretaget vid inmatning av el. Läs mer om din rätt hos Energimarknadsbyrån här.