Allt fler kapitalsatsningar sker i elenergibranschen!

Bild på artikel "regeringen vill slopa bygglov för solceller"

Ett större fokus läggs mer och mer på den förnyelsebara energin och specifikt elenergin. Regeringen har blandannat kommit med förslag om att slopa behovet av bygglov vid installation av solceller för att avlasta byggnadsnämnderna.  Orsaken till detta har många faktorer. Först och främst kan det ses som ett resultat av att solcellsinstallationerna ökar. För det andra har själva inköps-och installationsprocessen av solcellerna dessutom blivit enklare. Detta har fått allt fler att ha ork och tid att investera i förnyelsebar energi. På en större nivå har fler aktörer nu dessutom valt att investera stora summor pengar i företag som arbetar med eller har någon koppling till elenergin.

Engagemang

Storsatsningar har exempelvis skett på det relativt nystartade företaget Northvolt vars huvudområde är produktion av bilbatterier för nutidens och framtidens elbilar. Verksamheten har genom sin VD, Peter Carlsson kopplingar till elbilskoncernen Tesla där Peter Carlsson tidigare var inköps- och logistikchef. Som en effekt utav den allt större efterfrågan på elbilar och elenergi står det nu alltså klart att blandannat Energimyndigheten har investerat 146 miljoner kronor i företaget i form av ett energibidrag. Andra aktörer som även satsat stort i Northvolt är lastbilsjätten Scania som gått in med 100 miljoner kronor samt den europeiska investeringsbanken som lägger in en delfinansiering utav en av batterifabrikerna i Skellefteå på hela 520 miljoner kronor. Även världens största vindkraftsbolag, den danska jättekoncernen Vestas har investerat 10 miljoner Euro i företaget, där företagets främsta syfte med samarbetet är att utveckla en slags batteriplattform för Vestas vindkraftverk.

Avsikt

De olika investeringarna syftar, förutom med aktörernas mer privata ändamål till att kunna skynda på och rusta upp det fabriksbygge som planerats. Northvolt vill därför först bygga en testanläggning i Västerås innan bygget av jättefabriken i Skellefteå inleds. Northvolt har vidare som mål att skapa över 2000 till nära 3000 arbetsmöjligheter och producera närmare 1.6 miljarder batterier årligen, vilket skulle göra verksamhetens produktionsenhet till Europas största batterifabrik.

Källhänvisning

http://northvolt.com/news

https://www.di.se/amnen/northvolt/

https://www.breakit.se/artikel/11421/northvolt-fick-precis-ett-bidrag-fran-energimyndigheten-pa-146-miljoner-kronor

https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/qn1qGg@ablokal

https://www.nyteknik.se/energi/northvolt-i-samarbete-med-danska-vestas-6889457

https://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-slopa-bygglov-for-solceller/

https://www.vestas.com/

https://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-slopa-krav-pa-bygglov-for-solceller/Paneltaket logo

Solceller blir allt billigare!

fordubblat elpris i framtiden

Aftonbladet, Tidningensyre och Mestmotor skriver i var sin artikel om hur solenergin blir en allt mer långsiktigt lönsam investering. De skriver dessutom om hur solenergin banar vägen för det pågående arbetet mot ett förnyelsebart fossilfritt samhälle.

Hur intresset för solceller ökar

I blandannat Göteborg har allt fler planer på investeringar inom solenergin bland privatpersoner och det kommunala varit uppe på tapeten. Detta är främst efter staden hamnade på plats 200 i förra årets solcellstopplista. Göteborgs Energi visar tillexempel på att många privatpersoner ter sig positiva till att äga andelar i olika kommunala solenergiparker eller att investera helt privat. Det nyligen förändrande solcellsbidraget som stigit från 20 till 30 % tillsammans med förväntningar på förhöjda elpriser har varit starkt bidragande faktorer till det ökade intresset.

Tre ingenjörer från Chalmers universitet har därför startat en neutral internetsajt (solcellskollen.se). Här försöker de minska det tidigare kunskapsgap om solenergi som generellt har funnits mellan företag och privata konsumenter. via sidan kan konsumenterna räkna på sin egen sol-el och därmed hitta rätt typ av leverantör. Förhoppningarna har vidare blivit att skapa olika typer av nätverk för just solenergis-konsumenter. På dessa plattformer kan konsumenterna ge varandra olika typer av tips. De kan också skriva kommentarer och referenser om solcellerna för att skapa en sorts gemenskap kring den förnyelsebara energin. Ett exempel på detta är Hisingens solenergiprojekt där grannskapet tillsammans investerar i solenergi, vilket ger grupprabatter och nätverkande.

Initiativ för solceller

Ett annat Göteborgsinitiativ har också drivits utav företaget Trine. Målet med detta projekt är att implementera solenergin på andra platser i världen såsom exempelvis Afrika för att få allt fler människor ur energifattigdom. Syftet är alltså att göra långsiktiga investeringar i utsatta och fattiga områden för att få bort farligare energialternativ som fotogen och diesel och därmed använda alternativ som faktiskt gynnar människor och miljö.

Solenergi och solceller realiseras alltså i allt större skara. Bara i Göteborg ökade solcellsstödet mellan 2011 och 2016 femfaldigt. Att investera i och installera solceller har genom sina miljömässiga, tekniska och ekonomiska fördelar blivit utav största intresse för privatpersoner och företag.

Källhänvisning

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20180206/vi-granskar-myten-stammer-inte-solceller-funkar-alldeles-utmarkt-i-sverige/

https://tidningensyre.se/goteborg/vaxande-intresse-solenergi-goteborg-2/

https://www.aftonbladet.se/a/WLqXRrPaneltaket logo