Industrins gröna omställning i höstbudgeten

Solenergi Sverige

Industrins gröna omställning i höstbudgeten

Regeringen föreslår industrisatsningar för 950 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2021. Dessutom föreslår de statliga kreditgarantier för hållbara investeringar. Därtill syftar satsningar till att minska utsläppen och skapa nya jobb.

Solcellsstöd för privatpersoner och företag – det gröna alternativet

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag vilket är väldigt positivt för oss på Paneltaket. Förslaget innebär 10 % i stödnivå för kommuner och företag under 2021. Hur stödet ska utformas och fördelas återstår dock att se. Dessutom har regeringen har remitterat ett förslag att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som vill installera solceller.

Höstbudgeten – taket för energiskatt på egenanvänd el dubblas

Regeringen menar att den övre gränsen för att slippa betala energiskatt på egenanvänd el kommer att höjas från 255 till 500 kW. För oss medlemmar i Svensk Solenergi är detta en delseger eftersom det visar att politikerna har lyssnat på oss. Vi arbetar dock vidare för att få bort skatten på egenanvänd el helt och hållet. Vi anser att det är orimligt att privatpersoner och företag ska betala skatt på något som de både producerar och använder själva. Eftersom andra europeiska länder redan har tagit bort motsvarande skatt borde Sverige göra detsamma.

Vi på Svensk solenergi och Paneltaket jobbar nu aktivt med att få regeringen att klargöra hur situationen kommer se ut framöver med solcellsstödet.

 

Referenser

https://www.dn.se/ekonomi/rotavdrag-for-solceller-infors-nasta-ar/

https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2020/hoestbudgeten-255-kw-graensen-hoejs-till-500-kw

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/industrins-grona-omstallning-i-hostbudgeten/

 

Större solcellsanläggningar blir allt vanligare i Sverige

solpaneler

Större solcellsanläggningar blir allt vanligare i Sverige

Solceller till Skövde Kommun

Paneltaket har fått en större order ifrån Skövde kommun där 350 kW skall byggas under 2019 vilket är otroligt roligt. Det skall bestå utav tre stycken byggnader i Skövde Stad på skola och ålderdomshem.

Största anläggningen i Sverige är numera i Tuve Göteborg på 5 MW och består utav 20 000 st paneler och skall producera cirka 5,5 GWh.

Akademiska Hus i Lund rekordsatsar också på solceller. I Juni månad 2019 planeras nya solcellsanläggningen på Kemicentrum -Campus Lund sättas i användning. Den är del av en rekordstor satsning på förnybar energi, denna i Lund beräknas kunna generera nära 100 000 kWh grön energi per år. Akademiska Hus investerar cirka två miljoner kronor på anläggningen som skall pryda taket på Kemicentrum hus 5. Solcellerna kommer täcka en yta på drygt 600mᒾ. Med denna nya satsningen, parallellt med att Campus Ultunas tak i Uppsala till majoriteten täcks med solceller, kommer Akademiska hus att öka sin solcellskapacitet med 50%. Fastighetsbolagets totala solelproduktion kommer därmed att stiga från 2 -till 3 miljoner kWh/år sett över hela beståndet.

Vi på Paneltaket har sedan uppstarten ständigt sett till att hålla oss i framkanten av den enorma utvecklingen som sker inom denna spännande bransch. Detta innefattar inte bara senaste teknologin eller exempelvis slimmade lösningar som takintegrerade solpaneler; utan även kurser inom säker praktik, underhåll och allt teoretiskt -som ständigt utvecklas utefter nya rön.

Att se projekt av denna magnitud som Akademiska Hus utför, styrker ytterligare vårt förtroende för våra produkter och tjänster.  Solceller står idag för över 16% av soliga Kaliforniens energiförbrukning. Genom utnyttjande av energilagringssystem har vi i Sverige under sommarhalvåret, ett enormt utbud av solenergi; tillräckligt för att kunna klara oss året runt.

Vi på Paneltaket erbjuder helhetslösningar, från projektering till installation, men även skräddarsydda lösningar för att möta kundens behov och sköta samarbetet med andra entreprenadfirmor.

https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2018/03/akademiska-hus-i-taten-for-fler-solceller/ 2019-05-02

http://www.solenerginyheter.se/20190502/1288/nya-solceller-pa-kemicentrum-i-lund 2019-05-02

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Solevi 2019-05-02

Transparenta och takintregrerade solceller – Paneltaket

Transparenta solceller

Solcellsanvändningen har inte varit så vida använt förrän efter att ”OFFrot-bidrag” infördes i maj 2005 (som avser investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet) och anses fortfarande av många som väldigt modern teknik. Ny teknologi uppfinns dock titt som tätt inom solenergi; vissa lösningar mer lovande än andra. Transparenta solceller har en uppsjö av fördelar och appliceringsområden, men har tyvärr tidigare inte visat sig tillnärmelsevis så energieffektiva som exempelvis kiselbaserade. En grupp forskare på Michigan State University lyckades utveckla fullständigt transparenta solpaneler med högre energieffektivitet och med bättre kvalitet på materialet.

Ljusgenomsläpp viktigt

Forskarteamet påtalade vikten av hur mycket ljus panelerna släpper igenom, för att denna teknologi skall vara så mångsidig som möjligt i sin applicerbarhet(som i växthus eller skyskrapor), krävs det att man tar i akt denna faktor. De utvecklade en typ av paneler som dom namngav TLSC(Transparent Luminescent Solar Concentrator). Teknologin är unik i den mån att den använder sig av organiska molekyler som absorberar våglängder av ljus som är osynliga för människoögat, såsom infrarött och ultraviolett ljus, medan panelerna släpper igenom de våglängder våra ögon är anpassade att se -dvs. till synes inte påverkar ljusgenomsläppet.

Fotosyntes sker bara inom det synliga vågspektrumet, vilket gör att denna typ av solpaneler har stor användning i växthus. De är dock även intressanta ur ett arkitektoniskt perspektiv; och inte minst, för Paneltaket som arbetar inom förnyelsebar energi och håller oss i framkanten av teknologisk/ekologisk utveckling. TLSC-glaset fungerar på så sätt att de transporterar ljuset från det ultravioletta och infraröda spektrumet ut till kanterna av glaset, där det i sin tur konverteras till elektricitet med hjälp av tunna remsor solceller (anpassade att fånga upp just våglängder av ljus inom IR&UV-ljus) som sitter längs kanterna.

Dagens paneler “still going strong”

För tillfället arbetar forskarteamet på att förbättra energiproduktionen som just nu är strax över 1% upp till 5% (att jämföra med runt 20% som en ”konventionell” solcell producerar). Dessa nya rön visar ständiga förbättringar och kan ha en lovande framtid trots att den teknik vi i Sverige använder för solenergiutvinning idag, inte visar tecken på att bli obsolet på många år!

Takintegrerade solpaneler

Något som visar stor potential för närbesläktade produkter är de takintegrerade som kan komma i transparenta solceller med. Paneltaket arbetar med SolTech i detta produktsegement vilket ser en enorm ökning. Endast privata sektorn som vill byta sitt tak är en potential på 30 000 hushåll / år och då är det inte ens inräknat BRF eller nybyggnation. Paneltaket ser väldigt positivt på denna utveckling.

 

Källhänvisning

https://www.arch2o.com/transparent-solar-panels-will-turn-windows-into-green-energy-collectors/?utm_content=buffer9885e&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer&fbclid=IwAR3jrKJJHnt6apB42oCV23aQ3shFu4iRMbFMBVwWmgIVW35t7c5Eywo541E

https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/naetanslutna-solcellanlaeggningar

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2010/utvardering-av-offrot-stodet/

https://www2.mcdaniel.edu/Biology/botf99/photo/l2inature.htm

http://www.soltechenergy.com/sv/