Passa på nu! – Prishöjningar att vänta

Solceller Landskrona

Prishöjningar att vänta

Många av er har säkerligen redan läst om kvoterad el och elavstängning i Kina vilket lett till tillfälligt stängda fabriker. Hur det här kommer att påverka oss vet vi inte fullt ut ännu.
Därför ber Paneltaket er att passa på nu innan priserna ökar ännu mer än vad de redan gjort iår!

Orsaken till denna extrema situation är bland annat kvoterad el och elavstängning i Kina, vilket i sin tur också innebär skenande kiselpriser, brist på EVA-film och brist på glas.

Priserna iår har redan ökat 10-15 % på grund av:

Kina – Den kinesiska inhemska marknaden är störst i världen och med den kinesiska regeringens nya ambitiösa mål prioriteras solparker för att få statligt stöd.

Indien – Marknaden i Indien går urstarkt

Suezkanalen – Fartyget som blockerade kanalen i en dryg vecka och hindrade flödet till Europa. Konsekvenserna i hamnar, terminaler och anslutningstransporter är dramatiska fortfarande.

Platsbrist på fraktbåtar – Fraktpriser har både två och tredubblats och det är brist på fraktkapacitet.

 

Ta steget nu och kontakta oss för att låsa upp ert pris! Ju tidigare du tar steget, desto snabbare räknar man hem sin anläggning! Tänk på att kvalitet är det viktigaste man kan ha i en solcellsanläggning då man har den resten av livet! Paneltaket hjälper er under hela processen och gör det smidigt för er och er smarta investering!

Solenergi: Senaste nytt inom Solceller i Sverige

Varberg i toppen på solenergi

Genomsnittet i Sverige installerad effekt av solenergi ligger på 40 W per person. Heby kommun kommer på första plats i solcellstoppen i Svensk Solenergis rankning av landets kommuner. Därefter kommer Simrishamn, Orust, Ödeshög och Varberg. Dessa kommuner har över 130 W installerad effekt per invånare.

– Intresset för att installera solceller fortsätter öka i Sverige. De vanligaste skälen är att långsiktigt sänka sina energikostnader och en vilja att bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

Paneltaket har sett att priserna på solceller har minskat kraftigt de senaste åren. Genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2018. En solcellsanläggning på 1 000 W (en kilowatt) tar upp en yta på ungefär sju kvadratmeter och producerar i Sverige ungefär 900–1 000 kilowattimmar per år, om den är bra placerad.

I ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit krävs det ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har idag. Vilket gör att Paneltaket har en minst sagt säker framtid.

Stora möjligheter för att göra sin livs bästa investering – Solenergi!

Idag står solenergi endast för 0,4 procent av Sveriges elproduktion. Men hälften av alla småhustak i Sverige är lämpliga för solceller. Målet är att vi inom 20 år ska ha 5-10 procent solenergi.

Solenergi är enkelt att skaffa, kräver inget underhåll och man kan se det som en investering. Det är bra både för klimatet och plånboken.

Solen är en fantastisk energikälla. På bara 2 timmar ger den oss lika mycket energi som hela världen gör av med på ett år. Ett sätt att ta tillvara på energin är med hjälp av solceller på taket. Men trots solens enorma potential att förse oss med förnybar energi är det en liten del av alla hustak som har solceller idag.

– Vi har faktiskt väldigt lite solceller i Sverige i förhållande till den instrålning vi har och den lönsamhet vi ser. Vi har 2,5 miljoner småhus i Sverige. Och med dagens prisnivåer har de allra flesta småhus möjlighet att göra en bra ekonomisk kalkyl med solceller. Dessa småhus skulle också kunna ersätta exempelvis en tredjedel av kärnkraften, säger Nicholas Etherden, ingenjör på Vattenfalls forsknings- och utvecklingsavdelning och doktor i elteknik.

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter

  • Den solelproducent som äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger 255 kW toppeffekt betalar alltså ingen energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellerna.
  • Den som äger flera mindre anläggningar vars sammanlagda effekt uppgår till 255 kW toppeffekt eller mer, men där alla de enskilda anläggningarna understiger 255 kW, betalar en energiskatt om 0,5 öre/kWh för den egenkonsumerade elen från solcellerna.
  • Den solelproducent som äger en anläggning med över 255 kW toppeffekt betalar den normala energiskatten på 34,7 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen som producerats i den anläggningen, men 0,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen från övriga anläggningar om de är mindre än 255 kW.

Läs gärna mer här om de olika reglerna

 

Referenser

https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2019/energiskatte-och-momsregler-foer-solelproducenter-april-2019

https://mailchi.mp/c94239b95c42/riksdagspolitiker-debatterar-solenergi-hos-svensk-solenergi-1205473?e=d37b4dc4a3

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/

https://www.expressen.se/brandstudio/vattenfall/sa-kan-solceller-hjalpa-till-att-radda-klimatet/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=sms

 

Globala solcellsmarknaden 2018 resultat

Solpaneler ökning

Sverige ökade solcellsmarknaden 78 % förra året 2018!

SCB har släppt ny statistik över nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. I slutet av 2018 fanns 25 486 solcellsanläggningar vilket motsvarar en ökning med 10 188 (67%) anläggningar sedan 2017. Detta gjorde att den installerad effekten ökade under 2018 med 180 MW (78%) till 411 MW. Med andra ord installerades knappt hälften av alla nätanslutna solceller i Sverige ifjol!

Västra Götalands län och Skånes län har mest installerad effekt med 62,5 MW respektive 62,4 MW. Det är dock fyra län som har fördubblat den installerade effekten under 2018. Det är Västra Götalands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län.

Under 2018 blev den globala solcellsmarknaden mer stabil enligt preliminära marknadssiffror. Under 2018 installerades cirka 100 GW till skillnad från 2017 (98,9 GW).

Att marknaden inte fortsatte att växa nämnvärt under 2018 beror på att den kinesiska marknaden minskade från 53 GW under 2017 till 45 GW under 2018. Större installationsvolymer i andra delar av världens kompenserade denna tillfälliga tillbakagång . De växande marknaderna är bland annat Indien (10,8 GW), Australien (3,8 GW), Mexiko (2,7 GW) och Korea (2,0 GW).

Den totala installerade solcellskapaciteten i världen har numera passerat 500 GW. Med andra ord stod denna kapacitet för ungefär 2,6 % av den totala elproduktionen i världen under 2018.

 

Referenser

http://www.iea-pvps.org/fileadmin/dam/public/report/statistics/IEA-PVPS_T1_35_Snapshot2019-Report.pdf

http://bengtsvillablogg.info/2019/03/27/solceller-okade-med-78-i-sverige-under-2018/

Innovativa lösningar som gör expandering av solenergin mer möjlig!

Allt fler världsledande företag och aktörer hittar ständigt nya sätt att implementera och expandera den förnyelsebara solenergin genom smarta idéer och innovationer!

Lösningar för solenergin

Inte minst i bilindustrin ser Paneltaket att exempelvis sydkoreanska Hyundaigruppen börjat titta på möjligheten att sälja bilar med solceller på. Installationerna kommer att finnas som ett slags tillval för kunderna, där installationer sker på fordonets motorhuvud eller tak. Lösningar är tänkta att byggas som tre olika varianter kopplat till biltyp; fossilfri, hybrid eller fullt eldriven. På detta sätt kan bilägaren ladda en del av sina egna batterier och därmed slippa att ständigt ta sig till en laddningscentral. Bilägaren laddar sedan det återstående delen av batteriet hemma via sin personliga laddningsstolpe.

Även andra aktörer inom bilindustrin såsom Sono Motors och Toyota har också evaluerat möjligheten att utveckla redan miljövänliga bilar med solceller. Denna utveckling kan därför ses som ett positivt steg för mer klimatsmarta bilar. Likt Jeong- Gil Park, ledare för Hyundaigruppen sa så kommer vi skifta från att passivt konsumera energi till lösningar som aktivt genererar energi. Vidare menar gruppledaren hur det kommer sker ett paradigmskifte där vi går från energikonsument till energiproducent.

Fler smarta idéer för solenergin

Vidare ser Paneltaket mer smarta solcellslösningar på marknaden med utvecklingen och expanderingen av flytande solpaneler. Tekniken har främst kommit att växa på den asiatiska marknaden. Här står de asiatiska aktörerna för nästan hälften av världens flytande solcellsproduktion. Projekten är planerade till områdenas olika typer av dammar och mindre vattenreservat. Här styrs och kontrolleras produktionen och panelerna enklare.

Anläggningarna kräver samtidigt stora investeringar med generellt högre installationskostnader än traditionella solcellsanläggningar. Analytikerna menar dock på att de högre kostnaderna mäts upp av allt mer effektiva solpaneler. Eftersom panelerna flyter på vatten blir de helt enkelt effektivare där det kylande vatten bidrar till att minska förluster av energi i form av värme. Dessutom är kostnaderna för nuvarande endast ett teknikmässigt problem. En teknisk utveckling av de flytande panelerna kan därför tänkas lösa kostnadssituationen, där kostnaderna snart kan likställas med landbaserade system.

Framtiden för systemet med flytande solceller har alltså en stor potential. Världsbanken beskriver exempelvis hur mark är en bristvara och hur elnäten är svaga. De stora landområden med vatten som täcker vårt jordklot bör därför ses som en resurs. Här finns det stor potential för fortsatt expandering av solenergin. För att lyckas med detta behöver fler se fördelarna med denna typen av system och våga investera i dess framtid. De gröna innovationerna skapar bättre förutsättningar för en allt mer förnyelsebar energiförsörjning!

 

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/fordon/solcellerna-ger-tre-mil-da-lanseras-tyska-elbilen

https://www.nyteknik.se/energi/flytande-solpaneler-ar-pa-frammarsch-i-varlden

https://www.nyteknik.se/fordon/hyundai-och-kia-ska-borja-salja-bilar-med-inbyggda-solpanelerPaneltaket logo

Grön skatteväxling – en potential för solenergin!

Förnyelsebar energi

Uttrycket grön skatteväxling har blivit ett begrepp som kommit att bli allt mer populärt i tider med hållbarhet, förnyelsebara energi och klimatångest. Läs Paneltaket senaste artikel om det nedan.

Grön skatteväxling och dess innebörd

Grön skatteväxling innebär kort och gott att miljövänligt arbete ska gynnas och miljöfarligt arbete ska missgynnas. Det som främst diskuteras är ett förhöjt skattetryck på aktiviteter och utsläpp som är miljöförstörande. Exempelvis kan detta innefatta beskattning av avfallsförbränning och kemikalier. På andra sidan den gröna skatteväxlingen ska de miljövänliga, samhällsnyttiga aktiviteterna belönas med skattesänkningar. Detta har bland annat innehållit förslag på olika former av gröna bonusar för bilar med biobränsle eller det så kallade ”bonus-Malus-systemet.” Bonus Malus innebär att nya bilar med höga utsläpp blir dyrare att köpa och bilar med låga utsläpp blir billigare. Ett annat diskussionsområde är den hållbara energiförsörjningen, där solenergin är central. Här diskuteras främst hur förändrade skattesatser kan bli en del av den gröna skatteväxlingen.

Solenergiskatten som ett hinder för grön skatteväxling

Den tidigare solenergiskatt som fanns i landet slopades till stor del under 2017. Detta innebar en sänkning från 29,02 öre till 0,5 öre per kWh. Minskningen innefattade anläggningar med gemensam toppeffekt på över 255 kW. Reduktionen kunde ses som en del av en grön skatteväxling där större aktörer fått fler incitament att investera i solenergin. Skattereduktionen gäller dock endast för el som inte matas in på det allmänna nätet. Elproduktion för allmänheten från en gemensam anläggning på över 255 kW beskattas därför fortfarande med 34,7 öre per förbrukad kWh.

Ett vidare steg skulle därför vara att helt och hållet slopa den solenergiskatt som finns för de större aktörerna. Detta tycker Paneltaket skulle ge ytterligare incitament för investeringar men också skapa en mer fördelaktig bild av Sverige som ett hållbart land. Slopad skatt och en fördelaktig hållbar energipolitik banar ett mycket bättre sätt väg för en mer förnyelsebar energihållning i landet. De större aktörerna blir också i slutändan de som ger mest kapacitetskraft, vilket ger bättre siffror för den förnyelsebara elproduktionen i relation i procent till andra el-alternativ. För att kunna öka den mängd förnyelsebar energi som produceras, behöver det alltså bli så fördelaktigt som möjligt för de stora aktörerna där vi arbetar aktivt. Att slopa solenergiskatten kan därför göra Sverige till ett mer modernt och hållbart föregångsland för resterande delar av världen.

Det finns därför fortfarande en del arbete som Sverige kan göra innan en grön skatteväxling blivit verklig i praktiken. Vad som kan sägas är att solenergin och solceller blir en självklar viktig faktor i detta arbete. Det skall förhoppningsvis leda till att det skall bli en självklarhet med solceller vid nybyggnation. Här blir förflyttningen mot en mer grön skatteväxling ett fortsatt steg för ett mer hållbart svenskt samhälle. Ett samhälle där miljöbovar straffas och där miljöarbetare gynnas!

Källhänvisning

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/

https://www.mp.se/politik/ekonomi-och-skatter

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/ekonomi-och-skatter/gron-skattevaxling

http://fores.se/gron-skattevaxling/Paneltaket logo

Fossilfritt Sverige som mål för 2040!

Krav för fossilfritt energiförsörjande

Nyteknik skriver i flera av sina artiklar om de utmaningar som Sverige står inför mot att klarar målet om ett fossilfritt land fram till 2040. Målet har blandannat fem av åtta riksdagspartier tidigare ställt sig bakom där det nu frågas hur målen ska nås. Sweco har, på uppdrag av Skellefteå Kraft, räknat på vad som krävs för att nå målet i utsatt tid. Swecos experter menar exempelvis på att det behövs en dubblering av dagens investeringstakt där omställningen till den förnyelsebara energins olika energislag blir central. En stor del av investeringarna kommer alltså att bli i nyproduktion, men också inom investeringar i elnät och energilager. Nedmonteringen av kärnkraften kommer alltså ställa allt högre krav på upprustningen av vatten, vind och solenergi.

Fossilfritt och solenergi

Kopplat till just solenergin diskuteras det hur den i framtiden ska stå för 10 % av Sveriges elanvändning. I Varberg finns solcellsparken Solsidan. Denna park ägs av Varberg energi och har en storlek på sex hektar, vilket gör den till en av de största i landet. Parken innehåller 9300 paneler med en beräknad energiproduktion på 3 Gwh el per år. Detta motsvarar ungefär elanvändningen för 250 villor. För att det 10 % målet ska bli verklighet menas det på att det behövs cirka 4700 liknande solcellsparker menar Paneltaket.

Anders Rundqvist, säljare av energitjänster på Varberg Energi menar dock på att utbyggnaden av solkraft främst kommer att ske på hustak. Det är i dagsläget helt enkelt mer ekonomiskt försvarbart att ansluta en privat solcellsanläggning till det egna elkonsumtionssystemet. Anders Rundqvist menar också på att elen får ett högre värde genom egenkonsumtion kontra säljas till det allmänna nätet. Hustaken är dessutom tomma ytor som enkelt kan utnyttjas. Även andra är optimistiska till att nå målet i utsatt tid, eller tidigare. Charlotta Winkler, solenergiexpert på WSP, menar på att det är möjligt att nå målet om 10 % tidigare än 2040. Hon bedömer dock att det är under förutsättningarna att regelverken förändras. Främst innefattar detta en förändring av reglerna för energiskatt, där solcellsanläggningarna enklare skulle kunna expanderas och därmed fördela med sig av energin till andra byggnader.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns många aktörer som spelar en central roll i den utveckling som sker. Det krävs att förändring och nytänkande sker på offentlig men också privat nivå. Paneltaket ser därför det som både spännande och roligt att vara en del utav den resa som sker mot framtidsmålet om en 100% förnyelsebar energiförsörjning, där solenergin och solcellerna blir en central del av arbetet.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/opinion/tuffa-beslut-kravs-for-ett-hallbart-energisystem-6879331

https://www.nyteknik.se/energi/har-ar-priset-for-100-procent-fornybar-el-6879456

https://www.nyteknik.se/energi/sverige-behover-4-700-solcellsparker-6879360Paneltaket logo

Paneltaket fortsätter att leverera takintegrerade solpaneler!

Ännu en lyckad installation av takintegrerade solpaneler kan läggas in i Paneltakets installationshistoria. Det takintegrerade solpanelsystemet är en perfekt lösning för aktörer som vill skapa en estetiskt snygg solcellsinvestering som nytt tak.

De takintegrerade solpanelerna som takplattor

Paneltaket är väldigt nöjda över sin senaste installation av takintegrerade solpaneler på ett garagetak. Panelsystemet är både effektivt och smidigt där själva panelen fungerar som tak. Solcellerna är väldigt enkla att lägga, där systemet byggs upp likt vanliga takpannor. Rent tidsmässigt skulle det kunna jämföras med att lägga vanliga takplattor, eller kortare. Det fina i det hela är ju trots allt att aktören slipper takpannor där solpanelerna blir det direkta takmaterialet. För aktörer som vill investera i solenergi och som ska bygga nytt, kan detta alternativ därför ha stora kostnadsfördelar. Aktören slipper helt enkelt att både lägga vanliga takplattor och sedan traditionella solpaneler utanpå.

Det takintegrerade solpanelernas fördelar

Materialet och systemet har 25 års garanti och är väl ventilerat med luftspalt samt isolerar värmen till samma grad som ett vanligt tak. För eventuella tveksamheter kopplat till systemets beprövning kan det sägas att panelerna uppfyller alla de krav som vanliga tak måste ha. Soltaket blir även som ett takintegrerat system med delvis transparenta solceller. Därmed kan solceller på ett lätt estetiskt tilltalande sätt integreras i byggnaden om man skall bygga ett tak som inte behöver ha något material under solcellerna. De integrerade solpanelerna blir därför väldigt estetiskt homogena. För de som tycker att de mer traditionella panelerna är fula så blir detta således ett bra alternativ.

Därmed blir de takintegrerade solpanelerna en optimal investering för de som redan tänkt lägga nytt tak eller bygga ett nytt hus. Dessa typen av tak blir alltså en av de få materiella ting som faktiskt betalar tillbaka sig. Något som ett traditionellt tak generellt sätt inte gör. Paneltaket samarbetar och koordinerar därför gärna med övriga byggare vid ett eventuellt behov av helhetslösningar för nybebyggelse. Tveka därför inte att kontakta Paneltaket för vidare konsultation om takintegrerade solpaneler eller andra solenergilösningar!

Övrig källhänvisning om takintegrerade solpaneler

https://www.vattenfall.se/fokus/hus-hem/paret-tapper-har-soltak/Paneltaket logo

Solenergi för ett fossilfritt samhälle

Jorden på ett blad som symboliserar grön energi

Genom att fler investeringar och olika former av stöd görs inom solenergin banas vägen för ett allt mer fossilfritt samhälle. Paneltaket arbetar därför aktivt för att få vårt samhälles långsiktiga hållbarhetsmål att bli verklighet.

Utvecklingsmöjligheter för ett fossilfritt samhälle

Kopplat till just Sverige kan en rad olika mål och strategier användas för en fortsatt positiv solpanelsutveckling. Bland annat behöver det nuvarande solcellsstödet som innebär en statlig subvention till solcellsinstallationer fortsättningsvis säkras. Solcellsstödet från statens sida måste därför växa linjärt med det ökade antalet solcellsinstallationer som sker varje år. Detta för att utvecklingen ska fortsätta i den positiva riktning som den gör.

Utöver detta bör den nuvarande skattereduktion som villaägare med solpaneler har utvecklas. Även exempelvis andelsägare i bostadsrättsföreningar med solpaneler bör ha rätt till denna skattereduktion. I praktiken innebär detta att även föreningsmedlemmar ska kunna få någon typ av förtjänst på att föreningen investerar i solpaneler på sina fastigheter.  Detta gör därmed att allt fler kan ta del av de fördelar som solpaneler genererar, oberoende av boendesituation.

Kunskap och motivation

Även en mer utbredd kunskap eller tillgång till kunskap om solenergin skulle kunna gynna vårt samhälles väg mot en allt mer fossilfri värld. Detta kan bland annat göras genom fler klimat-och energirådgivare i kommunerna. Rådgivarna kan hjälpa eventuella intressenter med värdefull information. Vidare kan sedan företagens egna rådgivningskonsulter involveras i diskussionen för att se vilket alternativ som är bäst lämpad för kunden. Därmed får gemene person en väldigt objektiv bild på sin eventuella solenergiinvestering och kommunerna skapar möjlighet för att sprida intresset.

Paneltaket ser även att mikroproducenter bör få ökade motivationsincitament till att producera sin egen el. Detta kan göras genom frekventare tecken på att positiva saker sker som ett resultat av deras solenergiinvestering. Ett exempel vore att se den egna skattereduktion månadsvis snarare än i slutet av året i samband med deklarationen. Elnätverkskostnaden som aktören eventuellt fortfarande betalar borde också bli allt mer rörlig. Den tidigare mer stela fasta nätkostnaden kommer då slopas och panelanvändaren betalar mindre i takt med att denne producerar mer. Två förslag som gör en solpanelsinvestering allt mer attraktiv.

Paneltaket ser därför den statliga och privata involveringen i solenergin som positiva steg. Genom fortsatta investeringar i solenergin blir det alltså enklare och billigare för personer och företag att kunna anlita solpanelsaktörer för solpanelskonsultation och installation. Genom fortsatta förslag och initiativ går vi i riktning mot det regionala och globala målet om ett allt mer fossilfritt samhälle.

Källhänvisning

https://www.mp.se/just-nu/10-forslag-solcellerPaneltaket logo