Solcellsmarknaden växer! Paneltaket informerar

Solceller växer

Ny marknadsrapport från IEA PVPS

Preliminära marknadssiffror visar att den årliga globala solcellsmarknaden växte under 2019 till 114,9 GW, en ökning med 12 %  jämfört med de 102,2 GW som installerades under 2018. Den totala installerade solcellskapaciteten i slutet av 2019 nådde därmed minst 627 GW.

 

Solcellsmarknaden växer!

Den kinesiska solcellsmarknaden backade för andra året i rad; från 53,0 GW 2017 till 43,4 GW 2018 och 30,1 GW 2019. Kinas totala installerade kapacitet, 204,7 GW, utgör en tredjedel av den globala PV installerad kapacitet.

Utanför Kina växte den globala solcellsmarknaden från 58,8 GW 2018 till minst 84,9 GW 2019, en ökning med 44% under året. Även EU installerade nära 16 GW, och resten av Europa cirka 5 GW. De största europeiska marknaderna 2019 var Spanien (4,4 GW) följt av Tyskland (3,9 GW), Ukraina (3,5 GW), Nederländerna (2,4 GW) och Frankrike (0,9 GW).

 

Bättre förutsättningar och enklare verktyg hela tiden

Mallar för inköp av solceller, kommersiell aktör hos Energimyndigheten. Det innebär att det ska vara enkelt för kunderna att skaffa solceller tycker Paneltaket och få en hög kvalitet på installationen. Energimyndigheten har därför tagit fram underlag som du kan använda dig av. Underlaget består av mallar och dokument.

Dokumenten är upphovsrättsskyddade. För att du som beställare av en solcellsanläggning ska kunna använda mallarna utifrån dina förutsättningar är innehållet öppet för redigering. Energimyndigheten ansvarar inte för ändringar om görs i originaldokumenten efter att de hämtats från Solelportalen.se.

 

Trots Pandemi växer branschen

Viss avtappning har vi på Paneltaket sett på marknaden i vissa branscher men vi har ändå mycket att göra. Solen kommer inte slockna och det är läge att investera i solceller istället för andra investeringsmöjligheter. Kontakta gärna oss för att se över möjligheterna för just er!

 

Referenser

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-ska-jag-tanka-pa-vid-inkop-och-val-av-leverantor/mallar-for-inkop-av-solceller-kommersiell-aktor/

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/04/IEA_PVPS_Snapshot_2020.pdf

Antal solcellsanläggningar i Sverige 2019

Solceller Sverige

Solcellsstatistik 2019 – nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 

Den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige uppgick till 698 MW. Det är en ökning med 287 MW jämfört med året innan. Antalet anläggningar uppgick till nästan 44 000, en ökning med nästan 19 000 sedan ett år tidigare och med 34 000 sedan 2016.

Majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Det är första gången sedan statistikens början som den största kategorien inte är anläggningar med storleken 20–1 000 kW.

– Under året har det alltså byggts väldigt många mindre solcellsanläggningar. Antalet småskaliga producenter ökar, så nu när vårsolen lyser kommer allt fler fastigheter kunna använda sig av sin egen el, säger Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten.

 

Största ökningen i fyra storstadskommuner

De kommunerna med störst installerad effekt är storstadskommunerna Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping. Var och en hade en installerad effekt på över 15 MW vid slutet av 2019. Det är främst storstadskommuner som växer mest märker Paneltaket.

Göteborg, Uppsala, Västerås installerade minst 6 MW per kommun under 2019. Även småkommuner satsar på solel. I Sjöbo kommun har installerade effekten ökat med 6 MW och i Herrljunga och Gnosjö har installerade effekten ökat med 1 MW per kommun. Vid slutet av året 2019 var det bara en kommun som saknade solcellsanläggningar, jämfört med tio kommuner år 2016.

 

Referenser

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/solcellsstatistik-2019–nu-finns-44-000-solcellsanlaggningar-i-sverige

Solelmarknaden i Sverige är under snabb tillväxt

Solceller

Solelmarknaden växer för närvarande med minst 50 % per år så utsikterna i branschen är högst intressanta. Vi på Paneltaket eftersträvar med vårt unika erbjudande ett gott samarbete med alla som är med och förverkligar drömmen om solceller på Sveriges alla tak.

Vi verkar som helhetsleverantör på den svenska marknaden. Det gör vi utifrån ett nära samarbete med våra leverantörer som står för en unik kompetens i Sverige. Paneltaket står för högsta tänkbara kvalitet, professionellt bemötande samt högsta kundfokus. Vår samlade kompetens och den höga kvaliteten delar vi med oss till alla som är med och bygger ut svensk solel.

Global påverkan på svenska solcellersmodulers priser

Störst betydelse för det kraftiga prisraset på moduler under 2018 var Kinas förändringar i stödsystemen. Det gjorde att den globala efterfrågan sjönk med femton procent, vilket ledde till ett kraftigt överutbud på moduler under andra och tredje kvartalet. I september försvann sedan de europeiska importtullarna från Kina, vilket medförde att priserna i Europa sjönk kraftigt.

Under tredje och fjärde kvartalet minskade flera stora modulproducenter sin kapacitet. Samtidigt ökade efterfrågan på de stora marknaderna i USA och Indien. De europeiska marknaderna påverkas i sin tur att Tyskland aviserat minskade stödnivåer i början av april. Detta sammantaget innebär att efterfrågan på solceller är extremt stor just nu och lagren på produkter i Europa är nästan helt tomma.

Vad kan vi förvänta oss under 2019?

Sedan oktober 2018 är vi ett läge med större efterfrågan än utbud. Det innebär begränsad tillgång på moduler samtidigt som priset börjat stiga. Eftersom Kinas styre aviserat nya stödformer för högeffektiva monokristallina moduler märks prisuppgången mest på dessa produkter. Nu senast har dessutom flera stora komponentproducenter aviserat prishöjning vilket kommer att synas i prisbilden under årets andra kvartal. Den sammanvägda bedömningen är att priserna kommer att stiga i andra kvartalet samtidigt som tillgången på produkter ökar. Under andra halvan av 2019 bör vi åter kunna se att priserna vänder nedåt. Paneltakets förväntan är att priserna sjunker cirka fem procent under slutet av 2019.

Paneltaket jobbar med en responsiv prismodell. Det betyder att priserna till våra kunder förändras i takt med marknadsförutsättningarna. Våra priser gick ner flera gånger under slutet av 2018. Nu är vi tillbaka på prisnivåerna i november. Samtidigt lanserar vi flera nya produkter med högre effektklasser till nya attraktiva priser. Se till exempel våra nya kvalitetssäkrade moduler som Jinko, LG, Canadian Solar, Trina, FuturaSun, Longi etc.

Någonting vi tycker är viktigt på Paneltaket är att vi fokuserar på kvalitet istället för pris då produkterna skall finnas på plats i 40 års tid.

Solcellsstödet får 300 miljoner kronor extra

Solcellsstödet ökar

Förändringar i solcellsstödet – sänker stödnivån till 20%

Paneltakets senaste artikel offentliggjorde regeringen vad som kommer hända med solcellsstödet under resterande del av 2019. Det är glädjande att vi har fått gehör för våra önskemål. Då regeringen väljer att skjuta till ytterligare 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten samt sänka stödnivån till 20%.

Efter valet 2019 gick Svensk Solenergi ut med två starka rekommendationer till politikerna:

  1. Behåll en budget på 915 miljoner till solcellsstödet.
  2. Sänk stödnivån till 20 % så att de budgeterade medlen räcker till fler eftersom – intresset är större än budgeten.

I och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom den 12/12 så mer än halverades budgeten, till 436 miljoner, för solcellstödet. Vidare följdes budgetomröstningen av en rekommendation från näringsutskottet att sänka stödnivån till 15 %. Svensk Solenergi fortsatte ha nära kontakt med politikerna och i och med att det till slut blev Socialdemokraterna och Miljöpartiet som bildade regeringen öppnades det en möjlighet att förbättra förutsättningarna.

Igår offentliggjorde regeringen sina intentioner, vilka ligger i linje med våra rekommendationer. Regeringen kommer skjuta till 300 miljoner extra till solcellsstödet i sin vårändringsbudget. Vilket innebär att den totala budgeten för 2019 blir 736 miljoner. Inte riktigt den nivå vi ursprungligen hade hoppats på, men under förutsättningarna en förbättring.

Samtidigt annonserade regeringen att man sänker stödnivån till 20%.

Beslutet borgar för en fortsatt marknadstillväxt

Detta innebär att solcellstödet kommer bidra till investeringar i solceller på en liknande nivå som under 2018. Detta eftersom en budget på 1085 miljoner och 30 % stödnivå ger en total teoretisk investering i solceller på 3617 miljoner för 2018. Medan en budget på 736 miljoner och en stödnivå ger total teoretisk investering på 3680 miljoner. Räknar man med en prisutveckling under 2019, samt att vissa projekt installeras utan solcellsstödet pekar det mot en fortsatt marknadstillväxt under 2019.

Kommande förväntade förändringar i förordningen

Angående hur förändringarna kommer att genomföras har Svensk Solenergi från officiellt håll fått följande besked:

  1. Maxbeloppen på 1,2 miljoner kronor per anläggning och 37 kr/W kommer vara kvar som dem är. Dock kommer maxbeloppet 90 kr/W för hybridsystem att sänkas.
  2. Den nya förordningen kommer införas den 1 maj.
  3. Det är beslutsdatum som kommer avgöra vilken stödnivå en sökande är berättigad till.

Det sistnämnda innebär alltså att det inte är ansökningsdatum som bestämmer stödnivån. Vilket leder till att de som sökt solcellsstödet under 2018 och början av 2019. Men inte fått sitt besked från Länsstyrelsen ännu (och får sitt besked efter det att förordningen ändrats), kommer blir berättigade ett stödbelopp som utgår från en stödnivå på 20%.

Nackdelen med denna ordning är de som gått vidare med sin solcellsinstallation utan att invänta besked från Länsstyrelsen kommer få mindre än vad de kanske räknat med. Vilket kan leda till besvikna solcellskunder. Fördelen är att de 736 miljoner som nu finns budgeterade för 2019 kommer räcka till fler av dem som väntar på besked. För totalt har det enligt Energimyndigheten kommit in 12 500 ansökningar under 2018. Vilka motsvarar ca 1,2 miljarder, som inte kunnat finansieras med 2018 års budget och därmed väntar på besked.

Paneltaket tycker detta är glädjande besked.

Vårperioden: Goda förutsättningar och rätt tid för investeringar i solenergi!

bild pa solpaneler

Vi går nu mot allt varmare tider med ljusare dagar och mer sol. Med det förändrade klimatet som sker vid årstiderna förändras också de förutsättningar som finns för solenergi.

Solenergins utvecklingskurva

Det allt soligare klimatet gör det mer värdefullt att investera i solenergi då panelerna kan generera mer el. Men det är inte bara det. Även solenergimarknaden överlag växer så det knakar. Med en översiktlig tillbakablick kan det identifieras hur den procentuella ökningen under de senaste åren varit enorm. Under 2015 ökade totalt antal installationer med 60 % jämfört med förgående år. 2017 var motsvarande siffra 50 %, som även gällde för 2018. Under det nuvarande året förväntas ökningen i procent att stiga, något som kan ses som en del av den förnyelsebara energitrend som genomsyrar marknaden.

Allt bättre förutsättningar för investeringar

De främsta orsakerna grundar sig helt enkelt i två faktorer, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förutsättningarna för att solpaneler ska bli en ekonomisk hållbar investering blir allt bättre. Kvaliteten blir högre, priset lägre och panelerna effektivare. Det är dessutom allt fler som ser vikten av en mer miljömässigt hållbar energiförsörjning. Tillsammans med att andra delar av det vardagliga livet allt mer elektrificeras, blir övergången till solenergi därför mer naturlig för de som tidigare varit tveksamma.

Tveka inte i att investera

Det finns därför rikligt med incitament för att investera i solceller till villan, radhuset, företagsbyggnaden eller kommunfasaden. Förutom de tydliga ekonomiska och miljömässiga förmånerna är det också rent säsongsmässigt rätt i tiden. De följande månaderna kommer utifrån ett produktionsperspektiv helt enkelt vara de mest produktiva för solpaneler. I och med att dagarna blir ljusare och längre så får solcellerna mer tid att producera el. Därför bör den som är intresserad av eventuella investeringar i solenergi agera nu! De förutsättningar som finns är helt enkelt på topp. Med en installation som blir klar mellan mars och april så kan aktören ta del av de absolut bästa månaderna för solel; juni, juli & augusti.

Känner du dig intresserad av att veta mer om solceller, paneler, produktionscyklar och installationsprocessen? Tveka i så fall inte i att kontakta Paneltaket för personlig konsultation och rådgivning. Vi har solpaneler, laddstolpar och batterier som passar alla typer av aktörer, stora som små.

Paneltaket logo

 

Paneltaket fortsätter att leverera takintegrerade solpaneler!

Ännu en lyckad installation av takintegrerade solpaneler kan läggas in i Paneltakets installationshistoria. Det takintegrerade solpanelsystemet är en perfekt lösning för aktörer som vill skapa en estetiskt snygg solcellsinvestering som nytt tak.

De takintegrerade solpanelerna som takplattor

Paneltaket är väldigt nöjda över sin senaste installation av takintegrerade solpaneler på ett garagetak. Panelsystemet är både effektivt och smidigt där själva panelen fungerar som tak. Solcellerna är väldigt enkla att lägga, där systemet byggs upp likt vanliga takpannor. Rent tidsmässigt skulle det kunna jämföras med att lägga vanliga takplattor, eller kortare. Det fina i det hela är ju trots allt att aktören slipper takpannor där solpanelerna blir det direkta takmaterialet. För aktörer som vill investera i solenergi och som ska bygga nytt, kan detta alternativ därför ha stora kostnadsfördelar. Aktören slipper helt enkelt att både lägga vanliga takplattor och sedan traditionella solpaneler utanpå.

Det takintegrerade solpanelernas fördelar

Materialet och systemet har 25 års garanti och är väl ventilerat med luftspalt samt isolerar värmen till samma grad som ett vanligt tak. För eventuella tveksamheter kopplat till systemets beprövning kan det sägas att panelerna uppfyller alla de krav som vanliga tak måste ha. Soltaket blir även som ett takintegrerat system med delvis transparenta solceller. Därmed kan solceller på ett lätt estetiskt tilltalande sätt integreras i byggnaden om man skall bygga ett tak som inte behöver ha något material under solcellerna. De integrerade solpanelerna blir därför väldigt estetiskt homogena. För de som tycker att de mer traditionella panelerna är fula så blir detta således ett bra alternativ.

Därmed blir de takintegrerade solpanelerna en optimal investering för de som redan tänkt lägga nytt tak eller bygga ett nytt hus. Dessa typen av tak blir alltså en av de få materiella ting som faktiskt betalar tillbaka sig. Något som ett traditionellt tak generellt sätt inte gör. Paneltaket samarbetar och koordinerar därför gärna med övriga byggare vid ett eventuellt behov av helhetslösningar för nybebyggelse. Tveka därför inte att kontakta Paneltaket för vidare konsultation om takintegrerade solpaneler eller andra solenergilösningar!

Övrig källhänvisning om takintegrerade solpaneler

https://www.vattenfall.se/fokus/hus-hem/paret-tapper-har-soltak/Paneltaket logo

Solenergi för ett fossilfritt samhälle

Jorden på ett blad som symboliserar grön energi

Genom att fler investeringar och olika former av stöd görs inom solenergin banas vägen för ett allt mer fossilfritt samhälle. Paneltaket arbetar därför aktivt för att få vårt samhälles långsiktiga hållbarhetsmål att bli verklighet.

Utvecklingsmöjligheter för ett fossilfritt samhälle

Kopplat till just Sverige kan en rad olika mål och strategier användas för en fortsatt positiv solpanelsutveckling. Bland annat behöver det nuvarande solcellsstödet som innebär en statlig subvention till solcellsinstallationer fortsättningsvis säkras. Solcellsstödet från statens sida måste därför växa linjärt med det ökade antalet solcellsinstallationer som sker varje år. Detta för att utvecklingen ska fortsätta i den positiva riktning som den gör.

Utöver detta bör den nuvarande skattereduktion som villaägare med solpaneler har utvecklas. Även exempelvis andelsägare i bostadsrättsföreningar med solpaneler bör ha rätt till denna skattereduktion. I praktiken innebär detta att även föreningsmedlemmar ska kunna få någon typ av förtjänst på att föreningen investerar i solpaneler på sina fastigheter.  Detta gör därmed att allt fler kan ta del av de fördelar som solpaneler genererar, oberoende av boendesituation.

Kunskap och motivation

Även en mer utbredd kunskap eller tillgång till kunskap om solenergin skulle kunna gynna vårt samhälles väg mot en allt mer fossilfri värld. Detta kan bland annat göras genom fler klimat-och energirådgivare i kommunerna. Rådgivarna kan hjälpa eventuella intressenter med värdefull information. Vidare kan sedan företagens egna rådgivningskonsulter involveras i diskussionen för att se vilket alternativ som är bäst lämpad för kunden. Därmed får gemene person en väldigt objektiv bild på sin eventuella solenergiinvestering och kommunerna skapar möjlighet för att sprida intresset.

Paneltaket ser även att mikroproducenter bör få ökade motivationsincitament till att producera sin egen el. Detta kan göras genom frekventare tecken på att positiva saker sker som ett resultat av deras solenergiinvestering. Ett exempel vore att se den egna skattereduktion månadsvis snarare än i slutet av året i samband med deklarationen. Elnätverkskostnaden som aktören eventuellt fortfarande betalar borde också bli allt mer rörlig. Den tidigare mer stela fasta nätkostnaden kommer då slopas och panelanvändaren betalar mindre i takt med att denne producerar mer. Två förslag som gör en solpanelsinvestering allt mer attraktiv.

Paneltaket ser därför den statliga och privata involveringen i solenergin som positiva steg. Genom fortsatta investeringar i solenergin blir det alltså enklare och billigare för personer och företag att kunna anlita solpanelsaktörer för solpanelskonsultation och installation. Genom fortsatta förslag och initiativ går vi i riktning mot det regionala och globala målet om ett allt mer fossilfritt samhälle.

Källhänvisning

https://www.mp.se/just-nu/10-forslag-solcellerPaneltaket logo

Förhöjt solcellsstöd och svenskt väder optimalt för solel!

Bilden visar solceller

SvD med flera skriver hur regeringen nu tillsätter 170 miljoner kronor extra till solcellsstöd i vårbudgeten för 2018. I samband med detta skriver EON även om hur ny forskning visar på att Sverige har ideala väderförhållanden för produktion av just solel.

Effekterna av solcellsstöd

Installationer av solceller och dess popularitet växer så att det knakar. Genom det ytterligare tillskottet som regeringen nu presenterade uppgår den totala investeringen av solcellsstöd till nästan 1,1 miljard kronor för 2018. Per Bolund, biträdande finansminister menar på att många människor faktiskt vill göra flitiga och aktiva insatser i att ställa om till förnyelsebar energi. Detta kan exemplifieras med de köer av intresserade aktörer som solcellsstödet skapat. De ökade investeringarna under 2017 och nu 2018 har vidare gjort att köerna minskat. De minskade köer tenderar därmed att göra solcellsinstallationer mera attraktivt. Det har även visat sig att solceller är just något som en stor del av bostadsrättsägare gärna betalar extra för vilket glädjer Paneltaket.

Väderförhållanden och solelproduktion

Något som går hand i hand med  investeringarna som görs i solenergin är den nyligen framtagna forskningen om vårt klimat. Det norska forskningsinstitutet SINTEF har kunnat visa på att vårt relativt milda svenska klimat är suveränt för solelproduktion. Det som kunde identifieras var att solceller producerar mest el i kallare miljöer. Det varmare klimatet tenderar att påverka cellerna negativt och öka riskerna för energiläckage. Vad som dessutom kunde urskiljas var att snön under vinterhalvåret gör solstrålningen väldigt intensiv när solen reflekteras i snön. Således behöver inte de långa vintrarna skapa någon negativ effekt på elproduktionen.

Investeringstillskottet tillsammans med den nya framtagna forskningen kommer därmed att skapa ännu ett intryck på den förnyelsebara energin och dess utveckling framåt. För precis som Per Bolund sa så kan klimatet inte vänta. Det är därför avgörande att miljöinvesteringarna görs så fort och effektivt som möjligt. Här spelar solenergin en enormt viktig roll i framtidens energisystem. Därav kommer den också fortsätta att vara en central del utav de hållbarhetsinvesteringar som sker.

https://www.svd.se/regeringen-vill-oka-stodet-till-solceller

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/utokat-solcellsstod-i-regeringens-varbudget/

https://www.eon.se/privat/for-hemmet/solceller/varforsolceller/ny-forskning-visar–svenskt-klimat-perfekt-foer-solceller.html?utm_medium=PaidSocial&utm_source=Facebook&utm_campaign=solen_awareness_w14&utm_content=linkad_solen_awareness_w14_nyforskning&utm_term=interest_solen_awareness_w14_linkclicks&utm_id=5ac63d3dc7e28c56a24572b7

http://www.unt.se/bostadsguiden/gym-och-solceller-toppar-onskelistan-4959578.aspxPaneltaket logo