Fler tänker rätt med solceller – Självklarhet för många numera

Solceller Paneltaket

22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning.  4 procent av den totala installerade effekten i Sverige finns i Göteborgs kommun.
Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt med 39,8 MW, vilket är nästan 4 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade mest under 2020, 17,2 MW. Strängnäs kommun ökade mest relativt 2019. Där skedde en ökning på 344 procent vilket motsvarar 14,5 MW.

Fler passande produkter

Många som skaffar el- och laddhybridbilar och har solceller upptäcker att de får problem med att ladda sina bilar med solel, eftersom de inte är hemma när elen produceras. Dessutom skapar elbilsladdningen en helt annan nivå av energiförbrukning i fastigheten, vilket inte sällan leder till att säkringarna går. Men dessa problem går att undvika.

En utmaning med solceller är att produktionen av energi ofta inte sker när man har som mest nytta av den. Därför behövs kraftfull energilagring i kombination med ett smart system som länkar ihop hela kedjan av hushållets energianvändning. Den här utmaningen har svenska bolag börjat utveckla och installera. Fråga Paneltaket om ni vill veta mer.

Vätgas har man pratat om tidigare, men det kan accelerera på riktigt den här gången. Gasen har stora fördelarna inom tunga transporter, stor energidensitet och så är den lättare än bensin. Marknaden är bara ett par miljarder kronor just nu. De bedömer att den kommer växa till 100 miljarder år 2030 och 1 500 miljarder till 2050.

Fortfarande stöd ifrån staten

Det finns betydande finansiellt stöd för hushåll som är intresserade av att installera solenergianläggningar med både solpaneler, energilagring och elbilsladdning. Det statliga stödet för solceller och energilager har ersatts med en skattereduktion från 2021 för privatpersoner, så kallad skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag och det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det betyder att hushåll med två yrkesarbetande kan få bidrag med upp till 100 000 kronor per år.

Referenser

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/22-000-nya-natanslutna-solcellsanlaggningar-under-2020/

Startsida

Saharaöknen: en potential för förnyelsebar energi!

Nyteknik med flera skriver hur Saharaöknen och andra regioner i exempelvis Afrika har potentialen att generera stora mängder energi till världen via sol-och vindkraft.

Att ett gap efter en nedmontering av kärnkraften, fossila bränslen och andra mer traditionella energislag måste fyllas med något nytt är ganska självklart. Det som främst varit på tapeten är en fortsatt utveckling av våra förnyelsebara energislag, sol, vatten och vind. En expanderingsmöjlighet som många ser som både realistisk och nödvändig är därför exempelvis utbyggnaden av solenergiparker i Saharaöknen.

Saharaöknen och dess geografiska potential

Det finns ungefär tillgängliga arealer på 3,49 miljoner kvadratkilometer i Nordafrika som kan användas till förnyelsebar energi. Med en relativt hög utnyttjandegrad av dessa områden med solpaneler skulle det därför i teorin gå att producera vår världs elkonsumtion. Exempelvis beskrivs det hur solenergin i detta sammanhang kommer att generera energi från termiska anläggningar där solljuset reflekteras av just speglar. Värmen används sedan för att driva en turbin. Här gör energin vatten till ånga som driver turbinen.

Förutom den enorma potential som solenergin får på makronivå i Sahararegionen så sker även förändringar mer regionalt. Exempelvis investerar nu Sida (styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 500 miljoner över fem år för att satsa på solenergin söder om Sahara. Projektet största fokus blir småskalig utveckling av just solceller för privat bruk. På detta sätt blir solenergin ett verktyg för att ta folk ur fattigdom. Solcellerna gör det också enklare för folk i regionen att göra saker som vi i väst tar för givet. Detta inkluderar exempelvis läsa läxor, ladda telefonen eller förmågan att faktiskt driva butiker och småföretag, där el krävs. Genom denna typen av investeringar kan regionen därför utvecklas utan ett riktigt elnät.

Utmaningar och hinder

Samtidigt är dessa typer av investeringar självklart inte smärtfria. Även om det finns stora arealer av mark att faktiskt installera sol-parker på så har öknen en infrastrukturell utmaning. Det är helt enkelt svårt att lagra och transportera dessa stora mängder energi till resten av världen. Dessutom finns det en problematik med att frakta energi i en region med en historia av instabilitet. Som det beskrivs, så finns det vissa risker med att exempelvis dra en likströmspipeline igenom Libyen. Därför bör eventuella transporter av energin istället gå via mer etablerade och stabila områden. Det gäller också att projekten får de resurser, humankapital och andra typer av bistånd som krävs för att genomföra denna typen av fullskaliga infrastrukturella förändringar.

Oavsett de utmaningar och förutsättningar som existerar så vet vi att det finns en stor potential för solenergin att expanderas och frodas. Att allt fler dessutom kan gå ur fattigdom som ett resultat av en ökad solenergi visar också på energiformens framtida relevans. För oss på Paneltaket ser vi det därför som både roligt och intressant att det sker utveckling och investeringar i solenergi på allt fler områden i världen. Det gör ens arbete så mycket roligare att vara en del av någonting större. Här arbetar vi alla mot det gemensamma målet om en mer hållbar planet.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/energi/sahara-kan-bli-gronare-med-sol-och-vindkraft

https://www.nyteknik.se/energi/sida-storsatsar-pa-smaskalig-el-ska-hjalpa-manniskor-ur-fattigdom

https://www.metro.se/artikel/ja-solelen-skulle-r%C3%A4cka-f%C3%B6r-att-f%C3%B6rs%C3%B6rja-jorden-xr

https://www.nyteknik.se/energi/sa-ger-sahara-energi-6404390

 

Paneltaket logo

Paneltaket fortsätter att leverera takintegrerade solpaneler!

Ännu en lyckad installation av takintegrerade solpaneler kan läggas in i Paneltakets installationshistoria. Det takintegrerade solpanelsystemet är en perfekt lösning för aktörer som vill skapa en estetiskt snygg solcellsinvestering som nytt tak.

De takintegrerade solpanelerna som takplattor

Paneltaket är väldigt nöjda över sin senaste installation av takintegrerade solpaneler på ett garagetak. Panelsystemet är både effektivt och smidigt där själva panelen fungerar som tak. Solcellerna är väldigt enkla att lägga, där systemet byggs upp likt vanliga takpannor. Rent tidsmässigt skulle det kunna jämföras med att lägga vanliga takplattor, eller kortare. Det fina i det hela är ju trots allt att aktören slipper takpannor där solpanelerna blir det direkta takmaterialet. För aktörer som vill investera i solenergi och som ska bygga nytt, kan detta alternativ därför ha stora kostnadsfördelar. Aktören slipper helt enkelt att både lägga vanliga takplattor och sedan traditionella solpaneler utanpå.

Det takintegrerade solpanelernas fördelar

Materialet och systemet har 25 års garanti och är väl ventilerat med luftspalt samt isolerar värmen till samma grad som ett vanligt tak. För eventuella tveksamheter kopplat till systemets beprövning kan det sägas att panelerna uppfyller alla de krav som vanliga tak måste ha. Soltaket blir även som ett takintegrerat system med delvis transparenta solceller. Därmed kan solceller på ett lätt estetiskt tilltalande sätt integreras i byggnaden om man skall bygga ett tak som inte behöver ha något material under solcellerna. De integrerade solpanelerna blir därför väldigt estetiskt homogena. För de som tycker att de mer traditionella panelerna är fula så blir detta således ett bra alternativ.

Därmed blir de takintegrerade solpanelerna en optimal investering för de som redan tänkt lägga nytt tak eller bygga ett nytt hus. Dessa typen av tak blir alltså en av de få materiella ting som faktiskt betalar tillbaka sig. Något som ett traditionellt tak generellt sätt inte gör. Paneltaket samarbetar och koordinerar därför gärna med övriga byggare vid ett eventuellt behov av helhetslösningar för nybebyggelse. Tveka därför inte att kontakta Paneltaket för vidare konsultation om takintegrerade solpaneler eller andra solenergilösningar!

Övrig källhänvisning om takintegrerade solpaneler

https://www.vattenfall.se/fokus/hus-hem/paret-tapper-har-soltak/Paneltaket logo

Solcellernas branschutveckling fortsätter framåt

Bilden visar fyra batterier i rött, gult och grönt

 

Solcellernas branschutveckling och den förnyelsebara energin expanderar i en rasande fart. Allt fler satsningar görs i branschen och nya och mer effektiva produkter och metoder utvecklas och distribueras.

Solcellernas branschutveckling

Nyligen klubbades det igenom att det tidigare bygglovet som krävdes för installation av solceller helt slopas för privatpersoner. Detta innebär att solcellsaktörerna inte behöver skicka in en ansökan för att få tillstånd att installera solceller på sina fastigheter. Hela installationsprocessen blir därför enklare, där kunden nu slipper tidigare administrativt strul som kostar tid och pengar. Solcellerna blir således allt mer intressanta för eventuella aktörer som vill ha en smidig och enkel installationsprocess.

Även priserna för solceller förblir stabila och kan därför för tillfället ses som stagnerade. Trots detta existerar fortfarande det solcellsstöd som regeringen tillförde till budgeten för 2018. Solcellsstödet är en form av statlig subvention på 30 % utav de kostnader som tillkommer solcellsaktören vid köp av solceller. För övrigt får eventuella belåningar för finansiering, låga räntenivåer där aktören kan få en lång amorteringstid och slipper olika rörliga driftkostnader. Solcellsstödet och de stagnerade och goda priserna skapar därför vidare incitament för att investera i solceller.

Eldrivna produkter med koppling till solceller

Andra delar av hållbarhetsbranschen med koppling till solcellsutvecklingen som också expanderar är elbilarna, dess batterier och andra typer av självladdande batterier. Bland specifikt elbilarnas batterier utvecklas allt fler prototyper som ska vara världsrevolutionerade på marknaden. Tillverkaren Fisker menar exempelvis på att de har patent för en ny batterityp som laddar elbilar på en minut.  Andra typer av batterier som blir allt mer populära är de solcellsdrivna hemmabatterierna. Fler väljer därför att kombinera sina solceller med att investera i olika typer av hembatterier. På detta sätt kan aktören lagra den energi som dess solceller genererar. Energin kan sedan användas vid mer användbara tillfällen eller säljas som överskott till elbolagen.

El-och solcellsutvecklingen går alltså ständigt framåt. Dess allt fler ekonomiska och miljömässiga fördelar gör att nya tekniker och produkter tas fram och utvecklas. Solcellerna och el som drivmedel är därför här för att stanna. Elproduktionen genom förnyelsebara metoder kommer därmed med största sannolikhet att vara en av de centrala delarna utav framtidens energikällor.

 

Källförteckning

https://www.aktuellhallbarhet.se/kravet-pa-bygglov-solceller-slopas/
https://www.nyteknik.se/opinion/solceller-klarar-sig-utan-stod-nu-6894310

https://www.nyteknik.se/energi/teslas-hembatteri-redan-verklighet-i-tyskland-6344639

https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sjalvladdande-batterier-6411623

https://www.building-supply.se/article/view/587344/regeringen_slopar_kravet_pa_bygglov_for_solceller

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/regeringen-planerar-hoja-solcellsstodet-till-30-procent-fran-arsskiftet/

https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergiPaneltaket logo

Effektivare solceller med PERC-teknik!

Bild pa solpaneler

Solenerginyheter skriver i en av sina artiklar om hur en ny och utvecklad form av så kallad PERC-teknik ska göra solceller allt mera effektivare. Därav är detta en teknik som Paneltaket nu erbjuder sina kunder som standard för att leverera en högre total effekt på sina 60 cells paneler.

PERC-teknik

Med den nya PERC-tekniken skiljer sig solcellens arkitektur och uppbyggnad från hur den tidigare har sett ut. Den nya uppbyggnaden gör att solcellen fångar strålarna från solen på solcellens baksida på ett effektivare sätt. Solcellen kan därför enklare optimera hur väl solcellen lyckas fånga och binda energin från solstrålarna i solcellens elektroner.

De modern monokristallina kiselcellerna kommer alltså genom den nya PERC-tekniken att öka solcellens effektivitet och därmed fånga solens strålar mer koncentrerat och starkare på samma yta av solceller som tidigare. Genom att ha denna typ av teknik implementerat som standardisering i ens solceller får kunden en allt mer värdefull investering som genererar större mängder el.

Investeringsfördelar

Vid inköp av de utvecklade och nu standardiserade solcellerna från Paneltaket får kunden en produkt som presterar bra i områden med mindre ljus. Detta kan exempelvis innebära implementering av solceller på byggnader i skogs-och bergsområden. Solcellerna är därutöver väldigt tåliga och kan hantera mycket allvarliga väderförhållande, såsom hög vindbelastning eller större mängder snö. Produkterna är också resistenta mot saltdimma eller ammoniak vilket bekräftas genom dess certifiering i enighet med TUV NORD. Med dessa utvecklade solceller tillkommer dessutom en garantitid på 30 år.

Den nya PERC-tekniken blir därför ytterligare ett positivt steg för den förnyelsebara energin och dess intresserade aktörer. Att investera i de nyutvecklade solcellerna kommer främst att ge allt större fördelar för den enskilde användaren. Denne blir mindre beroende av elföretagen och får ut en allt större mängd el av sina paneler. Utöver de ekonomiska fördelarna banar den effektivare solcellshanteringen också vägen för en förbättrad miljö och ett mera hållbart samhälle.

http://www.solenerginyheter.se/20170614/400/15-procent-mer-effekt-med-ny-teknik?page=1

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/kraftig-okning-i-natanslutna-solcellsanlaggningar/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6383009327552221184

https://www.aleo-solar.com/perc-cell-technology-explained/

https://www.nibe.se/sv-se/om-nibe/nyheter/press/2017-06-13-senaste-nytt-inom-solpaneler-ger-15-procent-mer-solenergi.html

Paneltaket logo