Fler tänker rätt med solceller – Självklarhet för många numera

Solceller Paneltaket

22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning.  4 procent av den totala installerade effekten i Sverige finns i Göteborgs kommun.
Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt med 39,8 MW, vilket är nästan 4 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade mest under 2020, 17,2 MW. Strängnäs kommun ökade mest relativt 2019. Där skedde en ökning på 344 procent vilket motsvarar 14,5 MW.

Fler passande produkter

Många som skaffar el- och laddhybridbilar och har solceller upptäcker att de får problem med att ladda sina bilar med solel, eftersom de inte är hemma när elen produceras. Dessutom skapar elbilsladdningen en helt annan nivå av energiförbrukning i fastigheten, vilket inte sällan leder till att säkringarna går. Men dessa problem går att undvika.

En utmaning med solceller är att produktionen av energi ofta inte sker när man har som mest nytta av den. Därför behövs kraftfull energilagring i kombination med ett smart system som länkar ihop hela kedjan av hushållets energianvändning. Den här utmaningen har svenska bolag börjat utveckla och installera. Fråga Paneltaket om ni vill veta mer.

Vätgas har man pratat om tidigare, men det kan accelerera på riktigt den här gången. Gasen har stora fördelarna inom tunga transporter, stor energidensitet och så är den lättare än bensin. Marknaden är bara ett par miljarder kronor just nu. De bedömer att den kommer växa till 100 miljarder år 2030 och 1 500 miljarder till 2050.

Fortfarande stöd ifrån staten

Det finns betydande finansiellt stöd för hushåll som är intresserade av att installera solenergianläggningar med både solpaneler, energilagring och elbilsladdning. Det statliga stödet för solceller och energilager har ersatts med en skattereduktion från 2021 för privatpersoner, så kallad skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag och det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det betyder att hushåll med två yrkesarbetande kan få bidrag med upp till 100 000 kronor per år.

Referenser

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/22-000-nya-natanslutna-solcellsanlaggningar-under-2020/

Startsida

Skatteavdraget möjliggör en grön investering i solceller!

Solceller Sverige investering

Investera i solceller och bli en budgetvinnare

Gröna investeringar ska löna sig. Satsa på en grön och miljövänlig linje 2020! Skatteavdrag ligger i potten för privatpersoner för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik såsom solceller och lagring av egenproducerad elenergi, skriver SvD.

Ta del av skatteavdrag snabbare

SvD förklarar hur skattereduktionen kommer att uppgå till 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi. Dagens modell (där du måste söka stöd från staten aktivt) ersätts med i princip samma system som gäller för rut- och rotavdrag.

När det gäller rutavdraget planerar regeringen att höja det från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Det ska dessutom omfatta fler tjänster och bland annat inkludera transport av bohag till second hand-marknader.

Coronakrisen bakom rekordbudgeten

Regeringens höstbudget innehåller reformer för rekordhöga drygt 105 miljarder kronor år 2021 och drygt 85 miljarder kronor år 2022. Syftet är att återstarta Sverige i spåren av coronapandemin.

”Regeringen presenterar en historiskt omfattande budget för att takten i klimatomställningen ska öka och  välfärden ska stärkas. Syftet är även att företagens villkor och konkurrenskraft ska förbättras, utsatta områden ska lyftas och integrationen ska gå snabbare. Slutligen vill den att brotten ska bekämpas, människor ska få behålla mer i plånboken och sammanhållningen mellan stad och land ska öka. Sverige ska jobba sig ur krisen och bygga ett bättre och mer hållbart samhälle än det var före pandemin”, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Grönt avdrag för solceller

I budgeten finns även en rad förslag som ska snabba på omställningen till grön teknik. Det gäller bland annat ett helt nytt grönt avdrag för installation av solceller, laddstolpar och energilagring.

Regeringen vill höja skattesatserna för nya bilar med höga koldioxidvärden och skärpa reglerna för miljöbonusen. I fortsättningen blir den högsta bonusen reserverad rena elbilar. Ändringen innebär att många av de populäraste laddhybriderna kommer att få en kraftigt försämrad bonus.

Totalt handlar det om klimatsatsningar på 11 miljarder kronor.

”Det är viktigt för omställning, men det här är också något som skapar jobb här och nu”, säger Magdalena Andersson.

I budgeten finns även mer övergripande reformer som kan få betydelse för många hushåll. Det gäller exempelvis det tillfälliga extrastödet till kommuner.

”Jag tolkar det som att det finns möjlighet att vissa invånarna i vissa kommuner slipper höjda kommun- och regionalskatter”, fortsätter Andersson.

 

Vill du investera i solel? Vi på Paneltaket AB  hjälper dig med en proffsig och säker installation!

 

Referenser

Dagens PS

Aftonbladet

SvD

Året som har gått för Paneltaket och solenergin

Martin Johnsson på tak som ska installeras med solceller.

Vi vill börja med att önska alla våra kunder, samarbetspartners, nära och kära en god fortsättningen med förhoppningar om en härlig start på 2019. Det föregångna året var minst sagt både intressant och spännande för solenergin och vår verksamhet på Paneltaket.

Det föregångna årets bedrifter och utmaningar

Väldigt mycket har hänt på ett år. Det pågående arbetet för en allt mer hållbar förnyelsebar energiförsörjning växer så det knakar. Vi har bland annat installerat totalt 1 000 kW, alltså 1 MW under just 2018, vilket ger en ungefärlig gemensam utvinning på 1 000 000 kWh för våra kunder. Solceller, batterier och datoriserade styrsystem utvecklas ständigt och blir både billigare och effektivare. Detta är något som gynnar både kunder, leverantörer och samhälle.

Även internt i vår verksamhet har mycket skett, där samarbeten och expansion varit i fokus. Vi har exempelvis öppnat upp två nya kontor, och fått tillskott i vår arbetsstyrka. Ett samarbete med Solgruppen Norden AB som primär installationspartner har också hunnits med. Detta ser vi som väldigt positivt för det kommande året. För att utöka vår verksamhets olika solenergitjänster har även Solar-Teknik blivit en del av oss. Solar-Teknik levererar främst solfångarpaket för villor, fritidshus och andra byggnader.

Samtidigt har externa faktorer i viss mån skapat frågetecken kring solenergins framtid i Sverige. Det som främst funnits i åtanke har varit regeringssituationen. Här har det bland annat funnits oroligheter kring solcellsbidraget fortsatta existens. Vad som här är viktigt och nämna är att priset för solceller, styrsystem och batterier minskat mångdubbelt de senaste tio åren. I samband med att utveckling för solenergiprodukter därför förbättras och priserna minskar sjunker behovet av ett faktiskt solcellsstöd!

Året som vi har framför oss

Vi ser därför väldigt positivt på det som komma ska och den tid vi har framför oss. Solenergibranschen i Sverige spås gå en växande marknad till mötes. Vi ser även hur elbilens utveckling blir allt mer påtaglig och hur priserna pressas ner till nivåer likt en del förbränningsbilar. Även behovet av energilagring ökar där en stor omställning av batterilagren kommit inom räckhåll. Här kan exempelvis batterilagring på både individnivå och hos kraftverken tänkas slå igenom i samband med att priserna sjunker. Nästa generation av mjukvaror i form av allt mer användarvänliga styrningsmedel för den privata solenergi utvecklas också. Här inkluderats exempelvis mer FreeWare, det vill säga gratisprogram men också enkla kraftfulla datorer som typen Raspberry PI. Dessa mer effektiva och ekonomiskt försvarbara styrningar via internet möjliggör enkel energioptimering och effektivisering för aktören. Produkter som rör den förnyelsebara energin och i synnerhet solenergi får alltså ta allt större plats i samhället och hos den vardagliga konsumenten.

Personligen vill vi fortsätta leverera helhetslösningar av våra produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi vill fortsätta expandera vår verksamhet med högre installationsskapacitet och aktivitet. Vi vill också anställda fler hungriga och motiverade personer som vill arbeta i en expansiv bransch. Slutligen vill vi också fortsätta att ha väldigt kul på jobbet och motiveras och glädjas åt alla de vi hjälpt och hjälper med just solenergi. Vi välkomnar därför 2019 med öppna armar och hoppas att det blir ett spännande år med utmaningar, aktivitet och glädje.

 

Summering av det föregångna och det kommande året

 • Paneltaket har installerat totalt 1000 kW under 2018. Detta har givit en  utvinning på 1 000 000 kWh.
 • Två nya kontor har öppnats upp och det har skett tillskott i arbetsstyrkan.
 • Ett samarbete med Solgruppen Norden AB  och en sammanslagning med Solar-Teknik har blivit verklighet.
 • Solcellers, batteriers och styrsystems pris har minskat 10 gånger de senaste tio åren, detta gör solcellsstöd mindre relevant.
 • Solcellsbranschen spås ha en extremt växande marknad i Sverige trots solcellsstödet är osäkert.
 • Elbilens utveckling förbättras och är snart i samma prisklass som förbränningsbilar.
 • Användarvänliga styrningsmedel för privat bruk utvecklas allt mer.
 • Paneltakets mål för det kommande året är dubbla antalet kW gentemot 2018, högre aktivitet och fler anställda.
 • Målet är också att fortsätta ha roligt på jobbet och hjälpa fler till en mer förnyelsebar energiförsörjning!Paneltaket logo

Olika typer av solenergilösningar växer explosionsartat!

bilden visar solcellsdrivna batterier i grönt, gult och rött.

Allt fler typer av solenergilösningar, stora som små blir mer och mer populära! Detta inkluderar bland annat solcellsladdare men även solcellsdrivna batterier och laddstolpar som  Paneltaket är leverantör utav.

Olika solenergilösningar

Den förnyelsebara energin och i synnerhet solenergin har blivit allt populärare under det senaste decenniet. Därav är det inte konstigt att aktörer och privatpersoner letar nya och mer användbara metoder för att utnyttja solenergin till sina vardagliga liv. Däribland ingår exempelvis solcellsdrivna batterier som på ett förnyelsebart sätt lagrar energin. Därmed kan aktören spara undan energi för att sedan använda den vid mindre soliga tillfällen. Exempel på detta vore att lagra energi under dagen som sedan kan utnyttjas på natten. Detta är därmed en produkt som Paneltaket erbjuder, för att utöver sina solcellsprodukter och installationer ge ett utökat tjänsteerbjudande för sina kunder.

Ett integrerat solenergisamhälle

I samband med att allt fler investerar i elbilar för miljö och plånbok så ökar även efterfrågan på laddstolpar. Detta är en produkt som både den enskilda aktören men också samhället måste göra mer tillgängligt. Genom att installera allt fler laddstolpar på ett smart och integrerat sätt, ökar också chansen att allt fler väljer elbilar. Eventuella aktörer som tidigare varit tveksamma på att köpa en elbil behöver inte längre oroa sig över laddningstillgängligheten. Paneltaket ger därför både privatpersoner, företag eller mer samhällsmässiga aktörer möjligheten att investera i bra produkter för större och mindre anläggningar.

Utöver detta har en annan mindre produkt tagits fram, solcellsladdaren. Men hjälp av denna funktion kan användaren njuta av alla fördelar som exempelvis friluvsliv och naturen erbjuder, men samtidigt hålla sin telefon laddad och vara tillgänglig för andra. Därav blir solcellsladdaren något för naturälskaren och banar vägen för fortsatt utveckling bland innovativa idéer inom solenergin.

Solenergin fortsätter alltså framåt med nya produkter och värdeadderande tjänster. Att det skapas nya finesser som stödjer den förnyelsebara energin, bidrar till att vi går mot en allt mer förnyelsebart samhälle där solenergin får en allt mer central roll.

https://www.nyteknik.se/nyheter/solcellsladdare-fixar-mobilen-i-skogen-6397220

https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sjalvladdande-batterier-6411623

https://www.nyteknik.se/energi/han-byggde-sitt-eget-batterilager-i-garaget-6393673

https://kampanj.dn.se/eon/posts/batteriet-som-kan-lagra-solenergi/

Paneltaket logo

Solceller ger lägre elkostnad och bättre husvärde – Återbetalningstiden är rekordlåg

Bild på Solpaneler i glödlampa.

Intresset kring produktion av solel och solceller har ökat och flera av våra kunder har börjat producera sin egen el för att solenergi är gratis. Dessutom är det lönsamt att investera i en solcellsanläggning. De har en livslängd på minst 40 år betalar av sig på ungefär 10 år. Det bästa av allt är att du producerar egen, hållbar el. På sommaren kan det också bli så att du skickar iväg en elräkning, snarare än tvärt om.

Lönsamma faktorer

 • Det är lönsamt att investera i solel. Två faktorer bestämmer den ekonomiska lönsamheten, elpriset och priset på solceller.
 • Solceller har sjunkit kraftigt i pris samtidigt som effektivitet har stigit, det vill säga hur mycket el de producerar. Dessutom har svenska priser närmat sig europeiska priser.
 • Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första dagen bidrar solceller till företagets gröna miljöprofil.
 • Lönsamheten ska sättas i relation till elpriset. De senaste åren har elpriset stigit med 7-8 procent per år och få tror att det kommer att vara annorlunda i framtiden. Både det egentliga elpriset och elskatten har gått upp och nya avgifter har införts i form av elcertifikat och utsläppsrätter.

 • Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar värld. Om den elen man sparar kommer från kärnkraft eller importeras minskar man faktiskt utsläpp av växthusgaser genom att använda solel.

Numera får man statligt stöd för både privat och företag på 30 % vilket är en avsevärd skillnad ifrån utan stöd. Stödet är på så pass mycket att ingen som lämnat in en ansökan till Energimyndigheten som är komplett har blivit nekad.

Paneltaket som säker leverantör

Anledningar till att använda Paneltaket som er leverantör:
• Konkurrenskraftiga priser ifrån stabil partner
• Kvalitetssäkrade väl beprövade produkter
• Totalentreprenad med projektering, leverans, installation, dokumenthantering och support
• Utbildning, administration och övrig hantering ingår
• God service, kommunikation och ett professionellt bemötande
• Stabila och välkända partners och leverantörer, ÅF-avtal med Kraftpojkarna
• Lokal support
• Optimerade lösningsorienterade anläggningar för bästa tänkbara resultatPaneltaket logo