Antal solcellsanläggningar i Sverige 2019

Solceller Sverige

Solcellsstatistik 2019 – nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige. Ökningen syntes även i den installerade effekten som uppgick till 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 

Den installerade effekten från nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige uppgick till 698 MW. Det är en ökning med 287 MW jämfört med året innan. Antalet anläggningar uppgick till nästan 44 000, en ökning med nästan 19 000 sedan ett år tidigare och med 34 000 sedan 2016.

Majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak. Det är första gången sedan statistikens början som den största kategorien inte är anläggningar med storleken 20–1 000 kW.

– Under året har det alltså byggts väldigt många mindre solcellsanläggningar. Antalet småskaliga producenter ökar, så nu när vårsolen lyser kommer allt fler fastigheter kunna använda sig av sin egen el, säger Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten.

 

Största ökningen i fyra storstadskommuner

De kommunerna med störst installerad effekt är storstadskommunerna Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping. Var och en hade en installerad effekt på över 15 MW vid slutet av 2019. Det är främst storstadskommuner som växer mest märker Paneltaket.

Göteborg, Uppsala, Västerås installerade minst 6 MW per kommun under 2019. Även småkommuner satsar på solel. I Sjöbo kommun har installerade effekten ökat med 6 MW och i Herrljunga och Gnosjö har installerade effekten ökat med 1 MW per kommun. Vid slutet av året 2019 var det bara en kommun som saknade solcellsanläggningar, jämfört med tio kommuner år 2016.

 

Referenser

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/solcellsstatistik-2019–nu-finns-44-000-solcellsanlaggningar-i-sverige

SolarEdge – växelriktare för säkra och effektiva solpaneler!

Växelriktare av typen SolarEdge har genom dess finess blivit allt vanligare vid installationer av solpaneler. Även vi på Paneltaket är certifierade installatör och använder därför tekniken vid våra solpanelsinstallationer!

SolarEdge- Växelriktare i praktiken

Ur ett teoripraktiskt perspektiv kan SolarEdge-systemet beskrivas utifrån tre delar. Växelriktaren i systemet ska likt andra växelriktare omvandla likström från solpanelerna till växelström. Växelriktaren är liten och estetisk då den endast sköter själva omvandlingen av strömmen. Denna del kan därför kallas för en omvandlare eller inverter. Resterande viktiga funktioner sköts av systemet andra del, kraftoptimeraren. Optimeraren installeras för att hantera de olika solcellerna individuellt. Optimeraren är därför till för att individuellt styra solceller att fungera optimalt. Detta gör att solcellerna också agerar utifrån dess individuella förutsättningar och inte störs av de andra solcellernas förhållanden. Optimeraren fungerar också som en säkerhetsåtgärd, där den automatisk stänger ner cellerna vid olika nödsituationer samt gör att det endast är 1 Volt i slingan vilket skapar säkerhet för alla handhavare.

Slutligen bidrar optimerarna med ständig information till aktören om de individuella solcellernas elproduktion. Optimeraren skapar därför goda förutsättningar för systemet tredje del, kontrollsystemet. Kontrolleringen kan ske i vilken digital apparat som helst, där SolarEdge kopplas via en app till det trådlösa nätverket. Här kan sedan aktören mäta och se sin egen el-produktion, identifiera eventuella problem och skaffa sig en god överblick över sitt system.  För att systemet ska fungera optimalt måste alltså aktören använda sig av både omvandlaren och optimeraren. Här finns kontrollsystemet sedan med för en mer översiktlig effekt.

SolarEdge kontra traditionella system

SolarEdge- systemets främsta fördel ur ett elproduktionsperspektiv är dock dess anpassning till den individuella solcellen. I traditionella solpanelssystem brukar växelriktaren beskrivas som ”hur den aldrig är starkare än panelens svagaste länk.” Detta innebär att den svagaste länken i solcellskedjan skapar en negativ skaleffektiv på resterande delen av panelen. Självklart finns det olika anledningarna till att en viss solcell kanske inte når upp till samma kapacitet som sina närliggande grannar. Det kan bero på exempelvis externa faktorer såsom smuts, snö, skugga med mera.

Vad SolarEdge-tekniken därför gör är att hantera varje solcell individuellt i panelen. Den fungerar därför inte som en optimerare åt bara panelen som helhet utan också som en optimerare till varje liten del i kedjan. Detta innebär att bristande sol till specifika solceller inte får någon negativ effekt på resterande panel. SolarEdge blir därför väldigt effektiv i exempelvis skogsområden, där delar av hustaket kan vara skuggad under delar av dagen eller skuggan utav en flaggstång ifrån grannen.

I jämförelse med traditionella solceller blir säkerhetsskillnaderna också stora. En vanlig solpanel är energifylld och innehåller stora mängder volt när solen fortfarande tittar fram. Det SolarEdge- systemet gör, är att helt stänga av sig när optimeraren eller nätet av avstängt. Detta gör att ett skydd byggs för både eventuella installatörer, brandmän och fasaden.

Solaredge ifrån Paneltaket är även mycket kostnadseffektivt då solaredge växelriktare är ibland halva kostnaden till skillnad ifrån traditionella system vilket gör att om man investerar i växelriktare med optimerare ifrån Paneltaket och Solaredge får man mer för pengarna.

SolarEdge som en ständigt pågående process

Vi på Paneltaket är därför glada över att vara certifierade installatör och användare av detta system. Med SolarEdge kan vi generera effektivare, säkrare och bättre anläggningar till våra kunder som får helintegrerade system med installation, kontroll och starka optimerade solceller. SolarEdge är också ett system som är under ständig utveckling. Detta gör att nya och mer moderna funktioner ständigt tillkommer som kan förbättra och effektivisera våra solenergiprodukter. Vi är därför väldigt måna om att hänga med i SolarEdges utveckling för att hitta användbara och moderna lösningar till våra kunders behov!

Paneltaket logo

Allt fler kapitalsatsningar sker i elenergibranschen!

Bild på artikel "regeringen vill slopa bygglov för solceller"

Ett större fokus läggs mer och mer på den förnyelsebara energin och specifikt elenergin. Regeringen har blandannat kommit med förslag om att slopa behovet av bygglov vid installation av solceller för att avlasta byggnadsnämnderna.  Orsaken till detta har många faktorer. Först och främst kan det ses som ett resultat av att solcellsinstallationerna ökar. För det andra har själva inköps-och installationsprocessen av solcellerna dessutom blivit enklare. Detta har fått allt fler att ha ork och tid att investera i förnyelsebar energi. På en större nivå har fler aktörer nu dessutom valt att investera stora summor pengar i företag som arbetar med eller har någon koppling till elenergin.

Engagemang

Storsatsningar har exempelvis skett på det relativt nystartade företaget Northvolt vars huvudområde är produktion av bilbatterier för nutidens och framtidens elbilar. Verksamheten har genom sin VD, Peter Carlsson kopplingar till elbilskoncernen Tesla där Peter Carlsson tidigare var inköps- och logistikchef. Som en effekt utav den allt större efterfrågan på elbilar och elenergi står det nu alltså klart att blandannat Energimyndigheten har investerat 146 miljoner kronor i företaget i form av ett energibidrag. Andra aktörer som även satsat stort i Northvolt är lastbilsjätten Scania som gått in med 100 miljoner kronor samt den europeiska investeringsbanken som lägger in en delfinansiering utav en av batterifabrikerna i Skellefteå på hela 520 miljoner kronor. Även världens största vindkraftsbolag, den danska jättekoncernen Vestas har investerat 10 miljoner Euro i företaget, där företagets främsta syfte med samarbetet är att utveckla en slags batteriplattform för Vestas vindkraftverk.

Avsikt

De olika investeringarna syftar, förutom med aktörernas mer privata ändamål till att kunna skynda på och rusta upp det fabriksbygge som planerats. Northvolt vill därför först bygga en testanläggning i Västerås innan bygget av jättefabriken i Skellefteå inleds. Northvolt har vidare som mål att skapa över 2000 till nära 3000 arbetsmöjligheter och producera närmare 1.6 miljarder batterier årligen, vilket skulle göra verksamhetens produktionsenhet till Europas största batterifabrik.

Källhänvisning

http://northvolt.com/news

https://www.di.se/amnen/northvolt/

https://www.breakit.se/artikel/11421/northvolt-fick-precis-ett-bidrag-fran-energimyndigheten-pa-146-miljoner-kronor

https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/qn1qGg@ablokal

https://www.nyteknik.se/energi/northvolt-i-samarbete-med-danska-vestas-6889457

https://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-slopa-bygglov-for-solceller/

https://www.vestas.com/

https://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-slopa-krav-pa-bygglov-for-solceller/Paneltaket logo

Solceller ger lägre elkostnad och bättre husvärde – Återbetalningstiden är rekordlåg

Bild på Solpaneler i glödlampa.

Intresset kring produktion av solel och solceller har ökat och flera av våra kunder har börjat producera sin egen el för att solenergi är gratis. Dessutom är det lönsamt att investera i en solcellsanläggning. De har en livslängd på minst 40 år betalar av sig på ungefär 10 år. Det bästa av allt är att du producerar egen, hållbar el. På sommaren kan det också bli så att du skickar iväg en elräkning, snarare än tvärt om.

Lönsamma faktorer

  • Det är lönsamt att investera i solel. Två faktorer bestämmer den ekonomiska lönsamheten, elpriset och priset på solceller.
  • Solceller har sjunkit kraftigt i pris samtidigt som effektivitet har stigit, det vill säga hur mycket el de producerar. Dessutom har svenska priser närmat sig europeiska priser.
  • Solceller syns och nyttan är lätt att kommunicera. Från första dagen bidrar solceller till företagets gröna miljöprofil.
  • Lönsamheten ska sättas i relation till elpriset. De senaste åren har elpriset stigit med 7-8 procent per år och få tror att det kommer att vara annorlunda i framtiden. Både det egentliga elpriset och elskatten har gått upp och nya avgifter har införts i form av elcertifikat och utsläppsrätter.

  • Solenergi är helt utan utsläpp och bidrar till en hållbar värld. Om den elen man sparar kommer från kärnkraft eller importeras minskar man faktiskt utsläpp av växthusgaser genom att använda solel.

Numera får man statligt stöd för både privat och företag på 30 % vilket är en avsevärd skillnad ifrån utan stöd. Stödet är på så pass mycket att ingen som lämnat in en ansökan till Energimyndigheten som är komplett har blivit nekad.

Paneltaket som säker leverantör

Anledningar till att använda Paneltaket som er leverantör:
• Konkurrenskraftiga priser ifrån stabil partner
• Kvalitetssäkrade väl beprövade produkter
• Totalentreprenad med projektering, leverans, installation, dokumenthantering och support
• Utbildning, administration och övrig hantering ingår
• God service, kommunikation och ett professionellt bemötande
• Stabila och välkända partners och leverantörer, ÅF-avtal med Kraftpojkarna
• Lokal support
• Optimerade lösningsorienterade anläggningar för bästa tänkbara resultatPaneltaket logo

Solceller expanderar!

Fossilfritt sverige solenergi

Energimyndigheten skriver i en av sina artiklar om hur allt fler i Sverige vill satsa på solcellsanläggningar.

Den tidigare solcellsmarknaden som främst vände sig till fristående solcellssystem har på senare tid expanderats och fått ett ökat intresse för privata solcellsanläggningar som kan anslutas till de stora elnäten. Denna marknadsexpansion har främst kostnads-och tekniska orsaksfaktorer som grund. Energimyndigheterna har därför gjort hållbarhetstester på dessa komplexa solcellsmodulerna för att kunna utvärdera deras produktions-och klimatkapacitet.

Kontrollering innan implementering

Som privatperson är det viktigt att få utrustning och eventuella bygglov godkända av kommunen samt den elektriska anslutningen beprövad av en utbildad elektriker innan en sådan här installation kan ske. En ny privat solcellsanläggning på en kilowatt som är strategiskt placerad kan producera cirka 950 kilowattimmar per år med en användningsyta på sju kvadratmeter. Vanligtvis har solcellsmodulerna en verkningsgrad på 15 % vilket innebär att cirka 15 % av den solenergin som träffar modulen omvandlas till el. En kvadratmeter solceller kan således under en vacker dag producera 150 watt el.

Överskottet utnyttjas av externt elnät

Den privata producerande elen går främst till det elbehov som aktören eller fastigheten i fråga har. Eventuella överskott förflyttas ut i det yttre elnätet och kan sedan köpas upp av olika elhandelsbolag som är intresserade av el från mindre privata solcellsaktörer. För att kunna utnyttja det externa elnätverket behöver aktören installera en mätare som levererar timvärden på överskottselen. Omvänt kan den privata solcellsanvändaren vid brist på antingen sol eller produktionskapacitet utifrån det elbehov som existerar, precis likt tidigare köpa och få el levererat från sitt privata elbolag.

Stöd för solceller

Från statens sida har det införts olika sorters stöd för personer som väljer att producera egen el, däribland en skattereduktion på den överskottsel som förflyttas in på det externa elnätet. Tillsammans med andra kostnadsreducerande faktorer och den individuellt hållbara elproduktionen är solceller följaktligen en långsiktig investering för privatpersoner och andra aktörer.

Villa i Norrland drivs på enbart solenergi

Solpaneler villa

Nyteknik skriver i en av sina artiklar om hur ett nytt solenergihus på Skellefteås campingplats ska drivas självförsörjande året om med hjälp av batterier och vätgas.   


Villan kommer inte att vara anslutet till något elnät, utan endast få sin energi från solceller och det överskott som lagras i form av batterilager. När batterierna är fulladdade används resterande el till att göra vatten till vätgas och syrgas via elektroder och ström. Gasen lagras sedan i stålflaskor för att kunna användas vid ytterligare energibehov.

Stor efterfrågan på självförsörjning

Med en allt större efterfrågan på självförsörjning har energibolaget, Skellefteå Kraft tagit initiativet för byggandet av denna moderna villa. Projektet som kallas för ”Zero sun project” beräknas kosta ca sju miljarder kronor. Målet med huset är det ska stå färdigt under juni månad 2018 och att campingens kunder ska kunna bo där, precis som i de övriga stugorna och husen.

Till hjälp använder sig energibolaget av en erfaren person i branschen, Hans Olof Nilsson som tidigare utvecklat ett liknande hus i Göteborg. Han ska hjälpa bolaget att planera den tekniska delen av byggandet med den kunskap som han besitter. En av det 150 kvadratmeter stora husets komplexitet innefattar blandannat det styrsystem som ska användas för att distribuera elen i byggnaden. Systemet ska också styra över laddningen av batterierna och produktionen av vätgas. Skellefteå Kraft diskuterar vikten av att kombinera ett smart elnätverk i miniatyr med ett effektivt hemsystem. Därav är systemet är inte helt bestämt ännu.

Att färdigställa projektet i tid är därför en av de stora utmaningarna för energibolaget. Men också att solenergin har den produktionskapacitet som krävs för att kunna skapa den mängd el-reserver som behövs under vinterhalvåret när soltimmarna i norr blir allt färre och färre. Att producera tillräckligt mycket vätgas i rätt tid inför vintern blir därför utav högsta prioritet för bolaget.

 

Paneltaket påbörjar Skolprojekt Solceller!

bild pa elof lindalvs och paneltaket

Paneltaket påbörjar Skolprojekt Solceller genom att tala inför skolelever på Elof Lindälvs Gymnasium för att få dem att välja energi och miljöteknik inför deras gymnasieval i 2an. Nästa gång skall vi vara närvarande på en installation för att arbeta mer praktiskt! Otroligt roligt att @Hållbar utveckling Väst och @Kungsbacka kommun föreläste med. Martin Johnsson tackar Amar Đelilović   och Mathias Ottosson för bra föreläsningar!

Kungsbacka Kommun och Paneltaket har startat ett unikt skolprojekt!

bild pa kungsbacka och paneltaket

Kungsbacka kommun och Paneltaket AB har startat ett projekt som innefattar förnybar energi i Utbildningssyfte med El och Energi programmet på Elof Lindälvs Gymnasium för att främja framfarten utav solceller. Syftet är att eleverna inte bara skall lära sig det teoretiskt utan även praktiskt om solceller vid driftsättningen utav en anläggning och få upp ett intresse för solenergi inför deras val av inriktning. Vi på Paneltaket ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Kungsbacka Kommun som uppvisar stort föredöme och ansvarstagande utav energi och klimat.