Högt elpris, solrot, ökade krav och miljösmart tänk

Produktion solel

Många anledningar till att skaffa solceller

Solpaneler är tysta, det är driftsäkert, det är lång livslängd, det är bra avkastning, hög effekt, det är billigt, det är snyggt (i vissa fall), det behövs inte bygglov, det är bara helt enkelt väldigt bra att investera i solel med Paneltaket.

Marknaden växer i linje med att det blir allt högre krav på nybyggnationer, det är större efterfrågan, solceller har numera till och med ett separat förfrågningsunderlag och ramhandling i upphandlingar. Förra året ökade solceller mest hittills sedan boomen startade.

Elpriset i Sverige på högsta nivån på tio år

I juni låg genomsnittspriset på el på 71 öre per kWh i juni i södra Sverige, det är den högsta nivån på tio år, enligt det digitala elbolaget Tibber som uppger att sommaren normalt brukar kännetecknas av låga elpriser.

Men det har inte varit fallet i juni i år, enligt elbolaget som även konstaterar att elpriset i resten av landet låg på 34 och 39 öre per kWh i juni, vilka uppges vara de näst högsta elpriserna de senaste tio åren med undantag för 2018.

Kommande prisförändringar – extra turbulent på marknaden

Passa på att köpa nu innan materialet ökar ännu mer. Kontakta Paneltaket idag!

Det är just nu extra turbulent på marknaden. I Sverige är vi inne i en ny tid med exponentiell klimatomställning, extrem efterfrågan och brist på tillgänglighet i flera led. Det betyder att priserna stiger så gott som överallt och att det går snabbt. Grossister ser handelsmönster som tillåter att buffra prisuppgången en tid. Tyvärr ger alla våra indikatorer fortsatt prisuppgång under hela hösten. Därför vill vi be er förbereda er på prisuppgångar. Giltighetstiden för offerter förväntas bli kort och det kommer att vara klokt med snabba inköpsbeslut så länge varor finns att tillgå.

 

Lyssna på pod i sommar i hängmattan?

Paneltaket kan varmt rekommendera Solcellskollens podcast om intressanta gäster som pratar om förnybar energi, klimatfrågorna, utvecklingen och framfarten av energisystem. Det är en bred skara ifrån politiker, forskare, företagsledare och utvecklare som intervjuas och berättar hur utvecklingen och implimenteringen går till i Sverige.

 

Referenser

Elpriset i Sverige på högsta nivån på tio år

https://solcellskollen.se/

Grönt rotavdrag för solceller, batterier och laddboxar 2021

Solpaneler

Grönt avdrag och bidrag för solceller

I Sverige har man länge talat om ett ”grönt” avdrag för solceller som ska ersätta det statliga investeringsstödet. Regeringen tog bort det statliga investeringsstödet på 20% av investeringskostnaden för privatpersoner i början av juli 2020. Riksdagens budget för 2021 avslöjar att man kommer kunna göra avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning. Dessutom finns det möjlighet att göra avdrag på 50% på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddboxar. För att ge ett exempel hade en solcellsinstallation på 150 000 kr genererat i ett avdrag på som mest 22 500 kr. För en batteriinstallation på 80 000 kr hade avdraget uppgått till max 40 000 kr.

Precis som med rot eller rut-avdrag kan man göra avdraget direkt på fakturan. Pengarna kommer heller inte kunna ta slut som tidigare varit en pott med investeringsstödet.

Vad säger Skatteverket?

Nedan följer Skatteverkets utdrag om grönt avdrag:

 1. Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.
 2. Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget.
 3. Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut ej påverkar varandra.
 4. Till skillnad från rotavdrag gäller det gröna avdraget även för hus som byggdes de senaste fem åren.
 5. Dessutom gäller det gröna avdraget bara för fastigheter (och därmed solcellsanläggningar) som är anslutna till elnätet.

Paneltaket tycker regeringen gör helt rätt i att ersätta solcellsstödet med ett rot-baserat stöd istället då man slipper stå i kö utan man får det direkt. Det är redan så pass låga priser på investeringen och så pass accepterat nuförtiden när alla vet att det är en av de smartaste investeringar man kan göra till sitt hem.

Skatteavdraget möjliggör en grön investering i solceller!

Solceller Sverige investering

Investera i solceller och bli en budgetvinnare

Gröna investeringar ska löna sig. Satsa på en grön och miljövänlig linje 2020! Skatteavdrag ligger i potten för privatpersoner för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik såsom solceller och lagring av egenproducerad elenergi, skriver SvD.

Ta del av skatteavdrag snabbare

SvD förklarar hur skattereduktionen kommer att uppgå till 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi. Dagens modell (där du måste söka stöd från staten aktivt) ersätts med i princip samma system som gäller för rut- och rotavdrag.

När det gäller rutavdraget planerar regeringen att höja det från 50 000 kronor till 75 000 kronor. Det ska dessutom omfatta fler tjänster och bland annat inkludera transport av bohag till second hand-marknader.

Coronakrisen bakom rekordbudgeten

Regeringens höstbudget innehåller reformer för rekordhöga drygt 105 miljarder kronor år 2021 och drygt 85 miljarder kronor år 2022. Syftet är att återstarta Sverige i spåren av coronapandemin.

”Regeringen presenterar en historiskt omfattande budget för att takten i klimatomställningen ska öka och  välfärden ska stärkas. Syftet är även att företagens villkor och konkurrenskraft ska förbättras, utsatta områden ska lyftas och integrationen ska gå snabbare. Slutligen vill den att brotten ska bekämpas, människor ska få behålla mer i plånboken och sammanhållningen mellan stad och land ska öka. Sverige ska jobba sig ur krisen och bygga ett bättre och mer hållbart samhälle än det var före pandemin”, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Grönt avdrag för solceller

I budgeten finns även en rad förslag som ska snabba på omställningen till grön teknik. Det gäller bland annat ett helt nytt grönt avdrag för installation av solceller, laddstolpar och energilagring.

Regeringen vill höja skattesatserna för nya bilar med höga koldioxidvärden och skärpa reglerna för miljöbonusen. I fortsättningen blir den högsta bonusen reserverad rena elbilar. Ändringen innebär att många av de populäraste laddhybriderna kommer att få en kraftigt försämrad bonus.

Totalt handlar det om klimatsatsningar på 11 miljarder kronor.

”Det är viktigt för omställning, men det här är också något som skapar jobb här och nu”, säger Magdalena Andersson.

I budgeten finns även mer övergripande reformer som kan få betydelse för många hushåll. Det gäller exempelvis det tillfälliga extrastödet till kommuner.

”Jag tolkar det som att det finns möjlighet att vissa invånarna i vissa kommuner slipper höjda kommun- och regionalskatter”, fortsätter Andersson.

 

Vill du investera i solel? Vi på Paneltaket AB  hjälper dig med en proffsig och säker installation!

 

Referenser

Dagens PS

Aftonbladet

SvD

Sista ansökningsdagen för 20 % solcellsstöd

Solceller

Sista ansökningsdagen för 20 % solcellsstöd 7 juli 2020

Sista ansökningsdagen för 20 % solcellsstöd är 7 juli 2020 enligt Regeringen. Eftersom att den rådande pandemin har lett till fördröjningar i installationer har de dock även förlängt datumet för när installationen ska vara slutförd till den 30 juni 2021 (från tidigare 31 december 2020).

Paneltaket AB hjälper er med ansökan och hela processen.

Är du intresserad av att investera i solceller, och vill ta del av solcellsstödet på 20 % bör du komma igång så snart som möjligt. Det finns dock ingen garanti för att du får stödet, då det beror på budgeten.

Passa på!

Vid köp av solceller kan du ansöka om olika statliga bidrag och stöd för att spara på totalkostnaden av din anläggning. De primära statliga bidrag du kan söka är solcellsbidrag och rotavdrag. Det sistnämnda är i verkligheten inte ett bidrag utan ett avdrag, som likt solcellsbidraget minskar på anläggningens slutliga pris.

Billigt och bra investering trots utan bidrag

Priserna på solcellsanläggningar har gått ner 99 % sedan de första kommersiella sattes upp i Sverige.
Återbetalningstiden för 10 år sedan var 25 år, nu är den nere i 10 år utan bidrag så fortfarande otroligt bra investering.

Paneltaket har endast konkurrenskraftiga väl beprövade lösningar så välj oss om du vill ha en långvarig bra partner.

Referenser

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/fardigstallandetiden-forlangs-for-solcellsstodet/

Året som har gått för Paneltaket och solenergin

Martin Johnsson på tak som ska installeras med solceller.

Vi vill börja med att önska alla våra kunder, samarbetspartners, nära och kära en god fortsättningen med förhoppningar om en härlig start på 2019. Det föregångna året var minst sagt både intressant och spännande för solenergin och vår verksamhet på Paneltaket.

Det föregångna årets bedrifter och utmaningar

Väldigt mycket har hänt på ett år. Det pågående arbetet för en allt mer hållbar förnyelsebar energiförsörjning växer så det knakar. Vi har bland annat installerat totalt 1 000 kW, alltså 1 MW under just 2018, vilket ger en ungefärlig gemensam utvinning på 1 000 000 kWh för våra kunder. Solceller, batterier och datoriserade styrsystem utvecklas ständigt och blir både billigare och effektivare. Detta är något som gynnar både kunder, leverantörer och samhälle.

Även internt i vår verksamhet har mycket skett, där samarbeten och expansion varit i fokus. Vi har exempelvis öppnat upp två nya kontor, och fått tillskott i vår arbetsstyrka. Ett samarbete med Solgruppen Norden AB som primär installationspartner har också hunnits med. Detta ser vi som väldigt positivt för det kommande året. För att utöka vår verksamhets olika solenergitjänster har även Solar-Teknik blivit en del av oss. Solar-Teknik levererar främst solfångarpaket för villor, fritidshus och andra byggnader.

Samtidigt har externa faktorer i viss mån skapat frågetecken kring solenergins framtid i Sverige. Det som främst funnits i åtanke har varit regeringssituationen. Här har det bland annat funnits oroligheter kring solcellsbidraget fortsatta existens. Vad som här är viktigt och nämna är att priset för solceller, styrsystem och batterier minskat mångdubbelt de senaste tio åren. I samband med att utveckling för solenergiprodukter därför förbättras och priserna minskar sjunker behovet av ett faktiskt solcellsstöd!

Året som vi har framför oss

Vi ser därför väldigt positivt på det som komma ska och den tid vi har framför oss. Solenergibranschen i Sverige spås gå en växande marknad till mötes. Vi ser även hur elbilens utveckling blir allt mer påtaglig och hur priserna pressas ner till nivåer likt en del förbränningsbilar. Även behovet av energilagring ökar där en stor omställning av batterilagren kommit inom räckhåll. Här kan exempelvis batterilagring på både individnivå och hos kraftverken tänkas slå igenom i samband med att priserna sjunker. Nästa generation av mjukvaror i form av allt mer användarvänliga styrningsmedel för den privata solenergi utvecklas också. Här inkluderats exempelvis mer FreeWare, det vill säga gratisprogram men också enkla kraftfulla datorer som typen Raspberry PI. Dessa mer effektiva och ekonomiskt försvarbara styrningar via internet möjliggör enkel energioptimering och effektivisering för aktören. Produkter som rör den förnyelsebara energin och i synnerhet solenergi får alltså ta allt större plats i samhället och hos den vardagliga konsumenten.

Personligen vill vi fortsätta leverera helhetslösningar av våra produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi vill fortsätta expandera vår verksamhet med högre installationsskapacitet och aktivitet. Vi vill också anställda fler hungriga och motiverade personer som vill arbeta i en expansiv bransch. Slutligen vill vi också fortsätta att ha väldigt kul på jobbet och motiveras och glädjas åt alla de vi hjälpt och hjälper med just solenergi. Vi välkomnar därför 2019 med öppna armar och hoppas att det blir ett spännande år med utmaningar, aktivitet och glädje.

 

Summering av det föregångna och det kommande året

 • Paneltaket har installerat totalt 1000 kW under 2018. Detta har givit en  utvinning på 1 000 000 kWh.
 • Två nya kontor har öppnats upp och det har skett tillskott i arbetsstyrkan.
 • Ett samarbete med Solgruppen Norden AB  och en sammanslagning med Solar-Teknik har blivit verklighet.
 • Solcellers, batteriers och styrsystems pris har minskat 10 gånger de senaste tio åren, detta gör solcellsstöd mindre relevant.
 • Solcellsbranschen spås ha en extremt växande marknad i Sverige trots solcellsstödet är osäkert.
 • Elbilens utveckling förbättras och är snart i samma prisklass som förbränningsbilar.
 • Användarvänliga styrningsmedel för privat bruk utvecklas allt mer.
 • Paneltakets mål för det kommande året är dubbla antalet kW gentemot 2018, högre aktivitet och fler anställda.
 • Målet är också att fortsätta ha roligt på jobbet och hjälpa fler till en mer förnyelsebar energiförsörjning!Paneltaket logo

Olika typer av solenergilösningar växer explosionsartat!

bilden visar solcellsdrivna batterier i grönt, gult och rött.

Allt fler typer av solenergilösningar, stora som små blir mer och mer populära! Detta inkluderar bland annat solcellsladdare men även solcellsdrivna batterier och laddstolpar som  Paneltaket är leverantör utav.

Olika solenergilösningar

Den förnyelsebara energin och i synnerhet solenergin har blivit allt populärare under det senaste decenniet. Därav är det inte konstigt att aktörer och privatpersoner letar nya och mer användbara metoder för att utnyttja solenergin till sina vardagliga liv. Däribland ingår exempelvis solcellsdrivna batterier som på ett förnyelsebart sätt lagrar energin. Därmed kan aktören spara undan energi för att sedan använda den vid mindre soliga tillfällen. Exempel på detta vore att lagra energi under dagen som sedan kan utnyttjas på natten. Detta är därmed en produkt som Paneltaket erbjuder, för att utöver sina solcellsprodukter och installationer ge ett utökat tjänsteerbjudande för sina kunder.

Ett integrerat solenergisamhälle

I samband med att allt fler investerar i elbilar för miljö och plånbok så ökar även efterfrågan på laddstolpar. Detta är en produkt som både den enskilda aktören men också samhället måste göra mer tillgängligt. Genom att installera allt fler laddstolpar på ett smart och integrerat sätt, ökar också chansen att allt fler väljer elbilar. Eventuella aktörer som tidigare varit tveksamma på att köpa en elbil behöver inte längre oroa sig över laddningstillgängligheten. Paneltaket ger därför både privatpersoner, företag eller mer samhällsmässiga aktörer möjligheten att investera i bra produkter för större och mindre anläggningar.

Utöver detta har en annan mindre produkt tagits fram, solcellsladdaren. Men hjälp av denna funktion kan användaren njuta av alla fördelar som exempelvis friluvsliv och naturen erbjuder, men samtidigt hålla sin telefon laddad och vara tillgänglig för andra. Därav blir solcellsladdaren något för naturälskaren och banar vägen för fortsatt utveckling bland innovativa idéer inom solenergin.

Solenergin fortsätter alltså framåt med nya produkter och värdeadderande tjänster. Att det skapas nya finesser som stödjer den förnyelsebara energin, bidrar till att vi går mot en allt mer förnyelsebart samhälle där solenergin får en allt mer central roll.

https://www.nyteknik.se/nyheter/solcellsladdare-fixar-mobilen-i-skogen-6397220

https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sjalvladdande-batterier-6411623

https://www.nyteknik.se/energi/han-byggde-sitt-eget-batterilager-i-garaget-6393673

https://kampanj.dn.se/eon/posts/batteriet-som-kan-lagra-solenergi/

Paneltaket logo

Solcellernas branschutveckling fortsätter framåt

Bilden visar fyra batterier i rött, gult och grönt

 

Solcellernas branschutveckling och den förnyelsebara energin expanderar i en rasande fart. Allt fler satsningar görs i branschen och nya och mer effektiva produkter och metoder utvecklas och distribueras.

Solcellernas branschutveckling

Nyligen klubbades det igenom att det tidigare bygglovet som krävdes för installation av solceller helt slopas för privatpersoner. Detta innebär att solcellsaktörerna inte behöver skicka in en ansökan för att få tillstånd att installera solceller på sina fastigheter. Hela installationsprocessen blir därför enklare, där kunden nu slipper tidigare administrativt strul som kostar tid och pengar. Solcellerna blir således allt mer intressanta för eventuella aktörer som vill ha en smidig och enkel installationsprocess.

Även priserna för solceller förblir stabila och kan därför för tillfället ses som stagnerade. Trots detta existerar fortfarande det solcellsstöd som regeringen tillförde till budgeten för 2018. Solcellsstödet är en form av statlig subvention på 30 % utav de kostnader som tillkommer solcellsaktören vid köp av solceller. För övrigt får eventuella belåningar för finansiering, låga räntenivåer där aktören kan få en lång amorteringstid och slipper olika rörliga driftkostnader. Solcellsstödet och de stagnerade och goda priserna skapar därför vidare incitament för att investera i solceller.

Eldrivna produkter med koppling till solceller

Andra delar av hållbarhetsbranschen med koppling till solcellsutvecklingen som också expanderar är elbilarna, dess batterier och andra typer av självladdande batterier. Bland specifikt elbilarnas batterier utvecklas allt fler prototyper som ska vara världsrevolutionerade på marknaden. Tillverkaren Fisker menar exempelvis på att de har patent för en ny batterityp som laddar elbilar på en minut.  Andra typer av batterier som blir allt mer populära är de solcellsdrivna hemmabatterierna. Fler väljer därför att kombinera sina solceller med att investera i olika typer av hembatterier. På detta sätt kan aktören lagra den energi som dess solceller genererar. Energin kan sedan användas vid mer användbara tillfällen eller säljas som överskott till elbolagen.

El-och solcellsutvecklingen går alltså ständigt framåt. Dess allt fler ekonomiska och miljömässiga fördelar gör att nya tekniker och produkter tas fram och utvecklas. Solcellerna och el som drivmedel är därför här för att stanna. Elproduktionen genom förnyelsebara metoder kommer därmed med största sannolikhet att vara en av de centrala delarna utav framtidens energikällor.

 

Källförteckning

https://www.aktuellhallbarhet.se/kravet-pa-bygglov-solceller-slopas/
https://www.nyteknik.se/opinion/solceller-klarar-sig-utan-stod-nu-6894310

https://www.nyteknik.se/energi/teslas-hembatteri-redan-verklighet-i-tyskland-6344639

https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sjalvladdande-batterier-6411623

https://www.building-supply.se/article/view/587344/regeringen_slopar_kravet_pa_bygglov_for_solceller

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/regeringen-planerar-hoja-solcellsstodet-till-30-procent-fran-arsskiftet/

https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergiPaneltaket logo