Högt elpris, solrot, ökade krav och miljösmart tänk

Produktion solel

Många anledningar till att skaffa solceller

Solpaneler är tysta, det är driftsäkert, det är lång livslängd, det är bra avkastning, hög effekt, det är billigt, det är snyggt (i vissa fall), det behövs inte bygglov, det är bara helt enkelt väldigt bra att investera i solel med Paneltaket.

Marknaden växer i linje med att det blir allt högre krav på nybyggnationer, det är större efterfrågan, solceller har numera till och med ett separat förfrågningsunderlag och ramhandling i upphandlingar. Förra året ökade solceller mest hittills sedan boomen startade.

Elpriset i Sverige på högsta nivån på tio år

I juni låg genomsnittspriset på el på 71 öre per kWh i juni i södra Sverige, det är den högsta nivån på tio år, enligt det digitala elbolaget Tibber som uppger att sommaren normalt brukar kännetecknas av låga elpriser.

Men det har inte varit fallet i juni i år, enligt elbolaget som även konstaterar att elpriset i resten av landet låg på 34 och 39 öre per kWh i juni, vilka uppges vara de näst högsta elpriserna de senaste tio åren med undantag för 2018.

Kommande prisförändringar – extra turbulent på marknaden

Passa på att köpa nu innan materialet ökar ännu mer. Kontakta Paneltaket idag!

Det är just nu extra turbulent på marknaden. I Sverige är vi inne i en ny tid med exponentiell klimatomställning, extrem efterfrågan och brist på tillgänglighet i flera led. Det betyder att priserna stiger så gott som överallt och att det går snabbt. Grossister ser handelsmönster som tillåter att buffra prisuppgången en tid. Tyvärr ger alla våra indikatorer fortsatt prisuppgång under hela hösten. Därför vill vi be er förbereda er på prisuppgångar. Giltighetstiden för offerter förväntas bli kort och det kommer att vara klokt med snabba inköpsbeslut så länge varor finns att tillgå.

 

Lyssna på pod i sommar i hängmattan?

Paneltaket kan varmt rekommendera Solcellskollens podcast om intressanta gäster som pratar om förnybar energi, klimatfrågorna, utvecklingen och framfarten av energisystem. Det är en bred skara ifrån politiker, forskare, företagsledare och utvecklare som intervjuas och berättar hur utvecklingen och implimenteringen går till i Sverige.

 

Referenser

Elpriset i Sverige på högsta nivån på tio år

https://solcellskollen.se/

Fler tänker rätt med solceller – Självklarhet för många numera

Solceller Paneltaket

22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. Samtliga kommuner i Sverige har nu minst en nätansluten solcellsanläggning.  4 procent av den totala installerade effekten i Sverige finns i Göteborgs kommun.
Göteborg är den kommun som har störst installerad effekt med 39,8 MW, vilket är nästan 4 procent av den totala effekten för Sverige. Göteborg är också den kommun som installerade mest under 2020, 17,2 MW. Strängnäs kommun ökade mest relativt 2019. Där skedde en ökning på 344 procent vilket motsvarar 14,5 MW.

Fler passande produkter

Många som skaffar el- och laddhybridbilar och har solceller upptäcker att de får problem med att ladda sina bilar med solel, eftersom de inte är hemma när elen produceras. Dessutom skapar elbilsladdningen en helt annan nivå av energiförbrukning i fastigheten, vilket inte sällan leder till att säkringarna går. Men dessa problem går att undvika.

En utmaning med solceller är att produktionen av energi ofta inte sker när man har som mest nytta av den. Därför behövs kraftfull energilagring i kombination med ett smart system som länkar ihop hela kedjan av hushållets energianvändning. Den här utmaningen har svenska bolag börjat utveckla och installera. Fråga Paneltaket om ni vill veta mer.

Vätgas har man pratat om tidigare, men det kan accelerera på riktigt den här gången. Gasen har stora fördelarna inom tunga transporter, stor energidensitet och så är den lättare än bensin. Marknaden är bara ett par miljarder kronor just nu. De bedömer att den kommer växa till 100 miljarder år 2030 och 1 500 miljarder till 2050.

Fortfarande stöd ifrån staten

Det finns betydande finansiellt stöd för hushåll som är intresserade av att installera solenergianläggningar med både solpaneler, energilagring och elbilsladdning. Det statliga stödet för solceller och energilager har ersatts med en skattereduktion från 2021 för privatpersoner, så kallad skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag och det är Skatteverket som hanterar skattereduktionen.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Det betyder att hushåll med två yrkesarbetande kan få bidrag med upp till 100 000 kronor per år.

Referenser

https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2021/22-000-nya-natanslutna-solcellsanlaggningar-under-2020/

Startsida

Ekonomin i att investera i solceller & solcellstödet

Solpaneler Kungsbacka

Vad innebär Solcellstödet?

Vi inväntar tydligare besked från regeringen kring ändringen i solcellsförordningen och övergången från 20 till 10 procent för solcellstödet. Den nya gränsen är tänkt att gälla vid årsskiftet så det är inte många veckor att spela på. Ju tidigare branschen får någon typ av besked desto bättre. Varje dag med oklarheter är kostsamt för branschen. Infrastrukturdepartementets tjänstemän briefar politikerna på olika scenarier denna vecka.

Svensk Solenergi menar att Regeringen måste fylla på mer medel än de 260 miljoner som de redan har lovat. På så sätt kan alla i kön få solcellstödet – åtminstone företagen som inte kan göra grönt avdrag.

Grönt avdrag från årsskiftet

2021 börjar med solsken – införandet av det Gröna Avdraget är beslutat av riksdagen och det börjar gälla redan vid nyår! 15 % skattereduktion som kallas SolROT av Paneltaket för solelsinstallationer och 50% för energilager och laddboxar.

Igår antog riksdagen finansutskottets förslag till riksdagsbeslut 11 2020/21:FiU1, i vilket lag om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik ingick. Det gröna avdraget är alltså slutligen bestämt och börjar gälla från årsskiftet. Sedan får vi se vad som verkligen ingår i begreppet ”arbets- och materialkostnader”.

Skatt på egenanvänd el – Vad innebär det för solcellstödet?

Den 25e november 2020 kom regeringen med ett lagförslag om att höja taket för när skatt på egenanvänd el ska betalas. Nu är det ju från när du har en sammanlagd installerad effekt på 255. Enligt lagförslaget ska det från den 1 juli 2021 bli när du har en sammanlagd installerad effekt på 500 kW. Förslagen kommer att behandlas i finansdepartementets utskott under vintern och antagligen passera riksdagen under våren.

Svensk Solenergi menar att taket borde tas bort helt och hållet, som i nästan alla andra EU-länder. Det är orimligt att betala skatt på något man producerar och använder själv. Vidare ger energiskatten på egenanvänd el fastighetsägarna stora administrativa bekymmer. Svensk Solenegri berättar att skatten visserligen ska sänkas från 0,5 till 0 öre per kWh på egenanvänd el på små anläggningar (för den som har en installerad effekt på minst 500 kW), men skattskyldigheten ska finnas kvar. Det vill säga byråkratin försvinner inte med höjningen av taket.

Den stora solelboomen med fastighetsägarnas kapital kommer först när taket är borta helt och hållet. Finansdepartementet bör åtminstone utreda frågan om att ta bort taket helt.

Nyckeltal för investering

Nyckeltal för generella större anläggningar: ROI 7-8 år, produktion 1000 kWh/år / kW. Avkastning 12-18 %, investering ca 8-9 000 sek/kW.
1 st kW ger alltså cirka 1000 kWh / år. 1 st kW är cirka 3 st paneler.
Förutsättningar för projektering solceller: Säkringsstorlek, förbrukning och yta.
Ger ni alltså oss en kopia på elräkning och en fastighetadress kan Paneltaket alltså ge er ett bra estimerat investeringsbelopp asap.
Exempel: 100 kW, 100 000 kWh, avkastning 15 %, cirka 800-900 ksek eller 13-15000 sek/mån i 60 månader, återbetalningstid på 7-8 år, garantier 25 år, livslängd över 40 år, ökar fastighetens värde, ger en mycket bättre energiklass och energiprestanda på er fastighet samt ger ert företag en stor grön stämpel i miljötänket.

Referenser

https://www.regeringen.se/remisser/2020/11/remiss-av-promemorian-utokad-befrielse-fran-energiskatt-for-egenproducerad-el/

https://mailchi.mp/2e5414f70558/webbinarium-om-ursprungsgarantier-idag-kl-1300-vlkomna-7131972?e=d37b4dc4a3

https://www.svensksolenergi.se/

 

Konstgjord molekyl för lagring av solenergi!

Nyteknik med flera skriver hur forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg har tagit fram en konstgjord molekyl för lagring av solenergi.

Molekyl för energilagring

Den molekyl som används har namnet norbornadien och är en typ av vätska. Forskarna har modifierat den konstgjorda molekylen vilket gör att den förändras vid just exponering av solljus. Här bryts molekylens dubbelbindningar ner till plats för enkelbindningar. Detta gör att energi sedan kan lagras i kemisk form i molekylen. Samtidigt menar de på att arbetet med att identifiera alternativa metoder för solenergilagring påbörjades redan i början av 2010-talet. År 2013 kunde forskarna lagra energi i det kostsamma ämnet rutenium. Men norbornadien blev nu istället en mer ekonomisk försvarbar kolbaserad molekyl.

Norbornadien kan vidare lagra energi från solljuset i rumstemperatur och kräver ingen utrymmeskrävande isolering. Vätskan har dessutom möjlighet att lagra energi under en lång tid och tar väldigt lite plats. Energin frigörs genom en katalysator, där processen blir omvänd och värmen lösgörs. När molekylen frigjorts sin värme återgår den till ursprunglig form. Detta gör att molekylen kan återanvändas flera gånger. Genom att energi lagras i vätska, kan molekylen och dess energi också på ett enkelt och logistikmässigt effektivt sätt transporteras och sparas i den miljö där den behövs.

Potential för konstgjord molekyl

Molekylen har testats ihop med solfångare, där 1,1 % av solenergin som togs tillvara av solfångarna kunde lagras i molekylerna. Detta kan låta som en väldigt liten andel, men det är en ökning från 0,1 % för fyra år sedan. Lagringsmöjligheten har alltså under denna period ökat med 100 gånger. Att därför fortsätta utveckla molekyltekniken kan ge allt större lagringspotential i framtiden. Kasper Moth-Poulsen, forskare på Chalmers menar dessutom på att det körts 140 stycken energilagrings-cykler utan att material förlorats eller degradering av molekylen skett.

Samtidigt menar han på att det lär ta några år innan privatpersoner kan dra nytta av tekniken. Det krävs mer forskning på tekniken och teknologin måste fungera helt rätt innan den implementeras på hustak. Paneltaket ser därför norbornadien-molekylen fortsatta utveckling som en intressant väg att följa. Potentiella framtida tekniker banar redan nu vägen för goda investeringar. Desto fler möjligheter och tekniker som på effektivt och enkelt sätt kan lagra solenergi, desto mer kan solenergi också implementeras som en allt mer central aktör i den allmänna energikonsumtionen.

Källhänvisning

https://www.nyteknik.se/energi/konstgjord-molekyl-lagrar-solenergi-i-flytande-form-6834846

https://www.nyteknik.se/premium/ny-teknik-kan-lagra-solenergi-i-18-ar-6934743

https://www.dalakraft.se/nyhetsbrev/supermolekylen-som-lagrar-solenergiPaneltaket logo

Olika typer av solenergilösningar växer explosionsartat!

bilden visar solcellsdrivna batterier i grönt, gult och rött.

Allt fler typer av solenergilösningar, stora som små blir mer och mer populära! Detta inkluderar bland annat solcellsladdare men även solcellsdrivna batterier och laddstolpar som  Paneltaket är leverantör utav.

Olika solenergilösningar

Den förnyelsebara energin och i synnerhet solenergin har blivit allt populärare under det senaste decenniet. Därav är det inte konstigt att aktörer och privatpersoner letar nya och mer användbara metoder för att utnyttja solenergin till sina vardagliga liv. Däribland ingår exempelvis solcellsdrivna batterier som på ett förnyelsebart sätt lagrar energin. Därmed kan aktören spara undan energi för att sedan använda den vid mindre soliga tillfällen. Exempel på detta vore att lagra energi under dagen som sedan kan utnyttjas på natten. Detta är därmed en produkt som Paneltaket erbjuder, för att utöver sina solcellsprodukter och installationer ge ett utökat tjänsteerbjudande för sina kunder.

Ett integrerat solenergisamhälle

I samband med att allt fler investerar i elbilar för miljö och plånbok så ökar även efterfrågan på laddstolpar. Detta är en produkt som både den enskilda aktören men också samhället måste göra mer tillgängligt. Genom att installera allt fler laddstolpar på ett smart och integrerat sätt, ökar också chansen att allt fler väljer elbilar. Eventuella aktörer som tidigare varit tveksamma på att köpa en elbil behöver inte längre oroa sig över laddningstillgängligheten. Paneltaket ger därför både privatpersoner, företag eller mer samhällsmässiga aktörer möjligheten att investera i bra produkter för större och mindre anläggningar.

Utöver detta har en annan mindre produkt tagits fram, solcellsladdaren. Men hjälp av denna funktion kan användaren njuta av alla fördelar som exempelvis friluvsliv och naturen erbjuder, men samtidigt hålla sin telefon laddad och vara tillgänglig för andra. Därav blir solcellsladdaren något för naturälskaren och banar vägen för fortsatt utveckling bland innovativa idéer inom solenergin.

Solenergin fortsätter alltså framåt med nya produkter och värdeadderande tjänster. Att det skapas nya finesser som stödjer den förnyelsebara energin, bidrar till att vi går mot en allt mer förnyelsebart samhälle där solenergin får en allt mer central roll.

https://www.nyteknik.se/nyheter/solcellsladdare-fixar-mobilen-i-skogen-6397220

https://www.nyteknik.se/teknikrevyn/sjalvladdande-batterier-6411623

https://www.nyteknik.se/energi/han-byggde-sitt-eget-batterilager-i-garaget-6393673

https://kampanj.dn.se/eon/posts/batteriet-som-kan-lagra-solenergi/

Paneltaket logo